Witaj na stronie Elżbiety Stanisławskiej

  • Dodane przez Elżbieta Stanisławska
  • 0 Komentarzy

Podatek od zakupu działki – kto i kiedy go zapłaci?

Przed podjęciem decyzji o zakupie działki warto zwrócić uwagę na związane z nim obciążenia fiskalne. Wysoce istotną kwestią będzie to, od kogo zamierzasz ten grunt odkupić, tj. czy sprzedającym jest osoba prywatna czy przedsiębiorca. Status prawny tej osoby zadecyduje bowiem o tym, jaki podatek od kupna działki zapłacisz. Nie wolno przy tym zapominać, że zgodnie z przepisami to właśnie na kupującym spoczywa obowiązek uregulowania należności podatkowej. Rodzaj i wysokość podatku, który zapłaci kupujący, zależy natomiast od wartości nieruchomości oraz od tego, kim jest strona kupująca.

Podatek od zakupu działki w formie PCC czy VAT?

Przypomnijmy, że kluczową kwestią przy ustaleniu formy podatku oraz jego wysokości jest to, od kogo nabywa się wybrany teren. Przy zakupie gruntu od osoby fizycznej na kupującego nakładany jest podatek od czynności cywilnoprawnych (tzw. PCC) w wysokości 2% wartości transakcji. Przy zawieraniu umowy sprzedaży u notariusza, a takowej wymaga nabycie nieruchomości, podatek PCC opłaca się w kancelarii notarialnej. Następnie kopię sporządzonego aktu notariusz wysyła do urzędu skarbowego. Natomiast w przypadku gdy sprzedawcą jest np. gmina lub osoba prowadząca działalność gospodarczą będąca płatnikiem podatku VAT, to zamiast podatku PCC kupujący będzie zobligowany zapłacić podatek VAT w wysokości 23%. Często jednak w odróżnieniu od podatku PCC, podatek VAT ujęty jest w cenie sprzedaży działki, ponieważ zazwyczaj sprzedający posługują się ceną brutto. Pozwala to uniknąć niemiłej niespodzianki po zakupie działki w postaci konieczności powiększenia ceny nabycia o podatek VAT wynoszący 23%. Warto jednak dla pewności jeszcze przed zakupem poprosić osobę sprzedającą o deklarację jej sytuacji podatkowej w zakresie sprzedaży gruntu i w przypadku osoby będącej podatnikiem VAT – o to czy w cenę jest już wliczony podatek. Warto zwrócić uwagę, że kupujący grunt zapłaci albo podatek PCC, albo VAT. Aby zatem uniknąć podwójnego opodatkowania, w przypadku zakupu nieruchomości gruntowej od osoby prowadzącej działalność gospodarczą należy powiadomić o tym fakcie notariusza. W takiej sytuacji nie pobierze on bowiem podatku PCC.

Istotna kwestia – ustalenie wartości rynkowej działki

Kupujący, którzy nabywają działkę po okazyjnej cenie odbiegającej od średnich cen na rynku powinni być szczególnie ostrożni, bo podatek PCC płaci się od właśnie od wartości rynkowej nieruchomości, a nie od kwoty, za którą grunt został kupiony. Urząd Skarbowy może bowiem w ciągu 5 lat od transakcji w czasie kontroli podważyć ustaloną wartość działki i nałożyć na kupującego dodatkową kwotę podatku do zapłaty oraz odsetki za zaległość podatkową z całego okresu. Aby tego uniknąć można oprócz ceny transakcji wpisać do aktu notarialnego również cenę rynkową nieruchomości i to na jej podstawie zapłacić podatek PCC. Jednak samo opłacenie podatku od kupna działki to nie jedyna formalność, bowiem konieczne jest jeszcze złożenie deklaracji PCC-3 do właściwego urzędu skarbowego.

Zostaw komentarz