Witaj na stronie Elżbiety Stanisławskiej

Województwo lubelskie to region dobrze rozwinięty pod względem rolniczym oraz posiadający dobrej klasy gleby. Mimo to ceny gruntów, na tle kraju, nie są tam wygórowane. Z tego względu zakup ziemi rolnej w lubelskim może być dobrą inwestycją, zarówno jeśli nieruchomość chcesz kupić w celu późniejszej odsprzedaży, jak też w przypadku powiększania własnego gospodarstwa.

Istotne jest to, że obecnie obowiązują przepisy mocno ograniczające obrót ziemią rolną. Nie oznacza to, iż nie będąc rolnikiem nie możesz nabyć takiego gruntu – droga do stania się posiadaczem nieruchomości rolnej jest otwarta, jeśli ma ona powierzchnię mniejszą niż 1 hektar. Możliwy jest też zakup gruntu o większej powierzchni, jednak wiąże się to już z koniecznością uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz złożenie zobowiązującej deklaracji wykorzystywania gruntu przez 5 lat w celach rolnych.

Domyślnie na gruncie rolnym budować może się jedynie rolnik, w ramach tworzenia tzw. Zabudowy zagrodowej, czyli miejsca zamieszkania oraz prowadzenia działalności rolnej. Jednak takie działki stwarzają też pewne interesujące perspektywy inwestycyjne, jako że można próbować dokonać ich odrolnienia. Jest to droga do zwiększania ich wartości, ponieważ grunty rolne kupuje się dużo taniej – za hektar płaci się dużo mniej niż za 10 arową parcelę przeznaczoną pod zabudowę. Oznacza to, iż po udanej zmianie przeznaczenia parceli, zysk może być ponad dziesięciokrotny.

Kupując działkę rolną należy zwracać uwagę na klasę gleby, czyli jej żyzność. Ma to znaczenie nie tylko w przypadku, gdy zamierzamy używać gruntu pod uprawy, ale też, jeśli planujemy odrolnienie – generalnie łatwiej odrolnić działkę, która ma słabą glebę i nie jest zbyt perspektywiczna dla produkcji rolnej.

Dla rolników działki w lubelskim mają jeszcze jedną zaletę – okres wegetacji na południu Polski jest nieco dłuższy niż na północy, przez co zbiory są zazwyczaj szybciej o tydzień, dwa, do tego można liczyć na wyższe plony.

Zainteresowany ofertą?

Sprawdź już teraz nasze ogłoszenia!