Witaj na stronie Elżbiety Stanisławskiej

  • Dodane przez Elżbieta Stanisławska
  • 0 Komentarzy

Optymistyczne wyniki nowego badania INPON

Ósma edycja raportu z badania nastrojów rynkowych w ocenie pośredników w obrocie nieruchomościami (INPON) przedstawia analizę wyników ankiety 800 respondentów z całego kraju, przeprowadzonej w marcu 2023 r. Dane z I kw. tego roku wskazują na widoczne polepszenie się nastrojów, co może świadczyć o stabilizacji, a nawet poprawie sytuacji na rynku w dalszej części roku. Specjaliści podkreślają jednak, że za wcześnie jest, aby mówić o trwałej tendencji wzrostowej, gdyż wiele zależeć będzie od polityki państwa i zwiększenia możliwości kredytowych, co będzie miało realny wpływ na aktywność kredytobiorców.

INPON wskazuje optymizm

Wartość indeksu INPON w I kw. 2023 r. wzrosła niemal o 10 pkt w stosunku do IV kw. 2022 r. i wyniosła 56,19 pkt. Tym samym jest to powrót do wartości indeksu powyżej granicy 50 pkt, co oznacza, że pośrednicy pozytywnie oceniają sytuację rynkową i istnieje szansa na kontynuację tego trendu, w szczególności po stronie popytowej.

Bez wątpienia na polepszenie nastrojów wpływ miały zawieszenie serii podwyżek stóp procentowych przez RPP, złagodzenie przez KNF regulacji dotyczących tzw. bufora oceny zdolności kredytowej, a także zapowiedzi rządu o wprowadzeniu niskooprocentowanych kredytów na pierwsze mieszkanie. Przy czym dalsze kształtowanie się sytuacji i umocnienie pozytywnych nastrojów będzie zależało od presji inflacyjnej oraz stopnia spowolnienia gospodarczego.

Wzrost wartości subindeksów

W przeciwieństwie do IV kw. 2022 r. poprawie uległy wartości wszystkich ośmiu subindeksów. Pośrednicy pozytywnie ocenili obecną i przyszłościową sytuację w segmencie sprzedaży kawalerek, na 61,9 pkt (wzrost o 10,1 pkt). Podobnie wygląda sytuacja mieszkań większych, gdzie nastąpił wzrost o 16,1 pkt i wynosi obecnie 60 pkt. Niewątpliwie na optymizm pozwoliły zmiany w polityce kredytowej i ocenie zdolności kredytowej Polaków, a także zapowiedzi wprowadzenia taniego kredytu. Zapewne do wzrostu popytu przyczyniło się też ogólne zniecierpliwienie i brak możliwości dalszego wstrzymywania się z kupnem mieszkania.

Ponadto nastąpiło odmrożenie w segmencie domów (wzrost o 14,5 pkt do 53,5) i działek (wzrost o 14,6 pkt do 57,7) względem IV kw. 2022 r. Relatywnie dobra sytuacja na rynku mieszkaniowym znalazła swoje odzwierciedlenie również w tym segmencie, gdzie obecnie poszukuje się okazji. Natomiast rynek małych inwestycji deweloperskich boryka się obecnie z brakiem płynności, np. w przypadku domów szeregowych.

Pomimo wyraźnego ochłodzenia rynku najmu, sytuacja wygląda stabilnie i utrzymuje się na optymalnym poziomie. Wartość subindeksów w przypadku kawalerek wynosi 57,7 (wzrost o 1 pkt), a większych mieszkań 56,8 (wzrost o 0,5 pkt). Należy jednak dodać, iż ten względny optymizm powoli przybiera charakter ostrożnościowo-pozytywny, na co wpływ ma nieustabilizowana sytuacja na rynku sprzedaży nieruchomości, a przez to wyczekiwania, pozostawania w kraju uchodźców z Ukrainy, a także postrzegania przez osoby z prowincji większych miast jako bardziej atrakcyjnych do życia.

Zostaw komentarz