Witaj na stronie Elżbiety Stanisławskiej

  • Dodane przez Elżbieta Stanisławska
  • 0 Komentarzy

Jakie są rodzaje działek

Branża nieruchomości obejmuje działki i parcele o najróżniejszym charakterze. O tym jaką inwestycję możemy przeprowadzić na danym terenie decyduje nie tylko ukształtowanie terenu, ale i plan zagospodarowania przestrzennego, który posiada każda gmina. Charakter działki jest kluczowy dla naszych planów, więc powinien o nim pamiętać każdy inwestor. Sprawdźmy więc, jakie są rodzaje działek, co jest dla nich charakterystyczne i jakie prace możemy przeprowadzić na każdej z nich.

Działka działce nierówna

Na polskim rynku nieruchomości znajdziemy bardzo szeroki wybór działek. Nie każda z nich nadaje się jednak pod budowę domu czy innego budynku gospodarczego. O tym jakie prace można przeprowadzić na danej parceli decyduje specyfikacja gruntów i wspomniany we wstępie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dlatego dla każdego inwestora myślącego o kupnie gruntu kluczowy jest właśnie ten plan. Dokument, o którym mowa zawiera spis wszystkich gruntów na sprzedaż oraz dokładnie określa ich charakter i inwestycje, które można przeprowadzić na danym terenie. W tym kontekście MPZP, zwany też planem miejscowym, to pierwszy dokument jaki muszą sprawdzić potencjalni inwestorzy, aby poznać działki dostępne na terenie jaki ich interesuje. Jak powstaje taki spis? Niezbędna jest uchwała gminy, która określa warunki panujące na danym terenie i tym samym uściśla wymagania i możliwości inwestycyjne danego gruntu. Dzięki temu mogą wejść w życie właściwe przepisy będące później podstawą do decyzji administracyjnych dotyczących konkretnego terenu.

Działki gruntowe można podzielić na kilka rodzajów gruntów. Należą do nich tereny leśne, działki siedliskowe oraz inwestycyjne, tereny rolne, rekreacyjne i budowlane. Każdy z nich otwiera przed inwestorem różne możliwości i wiąże się ze specyficznymi wymaganiami. Przeznaczenie każdego rodzaju gruntu jest ściśle określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa, a nie zastosowanie się do tych zasad może skutkować brakiem zgody na budowę lub cofnięciem inwestycji. Na początkowym etapie zagospodarowanie gruntu wiedza ta jest więc kluczowa.

Charakterystyka działek gruntowych

Grunty leśne, jak nazwa wskazuje, zajmują lasy i niezwykle trudno jest o pozwolenie na budowę w takich terenach. Mogą na nich powstawać tylko budynki związane z gospodarką leśną. Inwestycje przeprowadzane na tych rodzajach gruntów muszą służyć przyrodzie i chronić tereny zielone. Dużo łatwiej zmienić charakter gruntu rolnego. Mimo że pierwotnie jest on przeznaczony pod uprawy istnieją procedury pozwalające zmienić taki teren w działkę budowlaną. Warto podkreślić, że właścicielem tego typu terenów, podobnie jak działek siedliskowych, musi być osoba prowadząca działalność rolniczą. Grunty siedliskowe mogą być przeznaczone pod budowę zagród, często wytycza się też na nich pastwiska. Są to więc tereny, na których powstają inwestycje wspierające produkcję rolną

Grunty inwestycyjne znajdują się zwykle z dala od miast i wykorzystywane są pod budowę fabryk i infrastruktury o charakterze przemysłowym. Działki rekreacyjne zajmują zwykle ogródki działkowe, a budowlane możemy przeznaczyć pod budowę domu. Jak widać gruntu nie można wykorzystać na dowolną inwestycję, a do niektórych terenów nie mają prawa inwestorzy prywatni. Przykład działki rolnej pokazuje też, że charakter gruntu często można zmienić działając zgodnie z przepisami określonymi w prawie administracyjnym.

Zostaw komentarz