Witaj na stronie Elżbiety Stanisławskiej

  • Dodane przez Elżbieta Stanisławska
  • 0 Komentarzy

Czym jest renta planistyczna i jak działa w praktyce?

Proces uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) może wiązać się ze wzrostem wartości nieruchomości, które obejmie. Jeżeli po uchwaleniu planu dojdzie do sprzedaży nieruchomości oraz gdy dzięki zawartym w planie ustaleniom wartość tej nieruchomości wzrosła, to sprzedający może zostać obciążony opłatą planistyczną, inaczej zwaną rentą planistyczną. Czym dokładnie jest zatem renta planistyczna i jak działa w praktyce?

Czym jest i kiedy trzeba ją zapłacić?

Renta planistyczna jest daniną, której celem jest zrekompensowanie gminie wydatków poniesionych podczas uchwalania MPZP. Przepisy regulujące rentę planistyczną znajdują się w ustawie z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z ustawą opłatę musi ponieść osoba sprzedająca nieruchomość, w przypadku gdy na skutek uchwalenia lub zmiany MPZP wzrosła wartość tego gruntu. Opłata jest zatem pobierana przez dany urząd gminy już po zbyciu nieruchomości przez właściciela. Aby jednak urząd mógł naliczyć opłatę, zmiana lub nowy plan zagospodarowania przestrzennego musiałby nastąpić w ciągu 5 ostatnich lat przed dokonaniem zbycia nieruchomości.

W jaki sposób wyliczana jest renta planistyczna?

Renta planistyczna to jednorazowa opłata pobierana przez wójta, burmistrza bądź prezydenta. Określa się ją w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości i maksymalnie może ona wynieść 30% wzrostu wartości nieruchomości, jednak w praktyce wynosi ona zazwyczaj między 1 a 3% różnicy w wartości nieruchomości przed i po zmianie MPZP. Wysokość renty ustala się na podstawie wyceny nieruchomości dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Aby sprawdzić wysokość opłaty planistycznej w przypadku sprzedaży nieruchomości, należy zapoznać się z zapisami MPZP. Można także przed sprzedażą zwrócić się do rzeczoznawcy majątkowego o wyliczenie wysokości renty planistycznej lub zażądać od wójta wydania decyzji o wysokości renty jeszcze przed sprzedażą. Należy przy tym wiedzieć, że po dokonaniu transakcji opłata zostanie wyliczona ponownie. Wycena wartości musi być bowiem dokonana na dzień sprzedaży tej nieruchomości.

Opłaty można uniknąć

Najlepiej jest odczekać okres 5 lat od momentu uchwalenia MPZP lub jego zmiany. Są również przypadki, w których gmina nie może żądać opłaty. Nie może ona zostać naliczona w przypadku gdy w uchwale rady gminy nie została ustalona stawka procentowej opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości. Ponadto gmina nie ma prawa naliczyć renty, jeśli w nowo uchwalonym planie przeznaczenie gruntu jest takie samo jak w planie poprzednio obowiązującym. Opłata nie zostanie naliczona także gdy rzeczoznawca majątkowy uzna, iż zmiany nie spowodowały wzrostu wartości nieruchomości. Płacić nie będzie musiała także osoba, która nieodpłatnie przekaże nieruchomość osobie bliskiej, np. rolnik przepisujący gospodarstwo na członka swojej rodziny. Należy jednak pamiętać, że jeśli obdarowany dokonana zbycia tej nieruchomości to zostanie on obciążony rentą planistyczną.

Zostaw komentarz