Loading…

Zaproszenie na Targi Ekonomii Społecznej w Lublinie

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, instytucji oraz osób współpracujących z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej w regionie oraz w realizację przedsięwzięć z obszaru włączenia społecznego na Targi Ekonomii Społecznej.

Targi mają na celu przybliżenie społeczności lokalnej istoty ekonomii społecznej oraz zaprezentowanie podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego. Są również niepowtarzalną okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi klientami oraz przedstawienia szerszemu gronu odbiorców produktów i usług ze swojej oferty. Prezentacja podmiotów ekonomii społecznej na targach ekonomii społecznej pozwoli zaznaczyć ich obecność na lokalnym rynku oraz zwiększa świadomość konsumentów na temat posiadanej przez nich oferty handlowej.

Udział w Targach Ekonomii Społecznej dla wystawców i odwiedzających jest bezpłatny.

Targi Ekonomii Społecznej odbędą się podczas IX Europejskiego Festiwalu Smaków w dniach 8 – 9 września 2017 roku na Rynku Starego Miasta w Lublinie przy ul. Rynek 1, 20-111 Lublin. W związku z powyższym pragniemy, aby wspólnie z nami współtworzyli Państwo to wydarzenie i tym samym serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w targach. Wszystkich wystawców wyrażających chęć udziału w Targach Ekonomii Społecznej prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres e-mail: targi@biuropromocji.com do dnia 25 sierpnia 2017 r.

Dodatkowe informacje i kontakt z Organizatorem: targi@biuropromocji.com, tel. 601 296 936

Osoby do kontaktu z ramienia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zlecił organizację Targów Ekonomii Społecznej firmie: Biuro Promocji Promedia Janusz Dwornicki w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Dodaj komentarz