Loading…

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W EUROPIE

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W EUROPIE

W związku niedawnym, globalnym kryzysem gospodarczym, narastające obawy dotyczące negatywnych skutków oddziaływania korporacji, banków i rynku kapitałowego na społeczeństwo, środowisko i ich konsekwencji dla rozwoju, spowodowały wzmożone zainteresowanie „alternatywnymi” modelami produkcji, konsumpcji oraz formami prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwo społeczne jest alternatywnym typem organizacji prowadzonym nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli, jak jest to w przypadku tradycyjnych przedsiębiorstw, ale mającym na celu poprawę dobrobytu w obszarze społecznym i środowiskowym. Przedsiębiorstwa społeczne dążą przede wszystkim do osiągania rezultatów o charakterze społecznym, których zyski w założeniu są inwestowane w przedsiębiorstwo, aby umożliwić realizację założonych celów społecznych.

Głównym wyzwaniem ekonomii społecznej jest zwiększenie zatrudnialności i efektywności podmiotów ekonomii społecznej. Ostatnie analizy danych w obszarze przedsiębiorczości społecznej wykazują zwiększone zainteresowanie w podejmowaniu inicjatyw przedsiębiorczych oraz podkreślają ich wartość ekonomiczną w procesie tworzenia nowych miejsc pracy. W tym kontekście, inicjatywa pt. “Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie – SES EU” koordynowana przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” i realizowana we współpracy z instytucjami z 5 krajów UE w ramach Programu Erasmus+ jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie potencjału i zatrudnialności w podmiotach ekonomii społecznej poprzez podniesienie i rozwój kompetencji, a także wspieranie działań ukierunkowanych na przekształcenie Europy w inteligentną i zrównoważoną gospodarkę, o większej wydajności oraz spójności społecznej. W ramach projektu partnerzy projektu opracowali i przetestowali kompleksowy pakiet szkoleniowy przeznaczony dla osób podejmujących, jak i prowadzących działalność społeczną, oraz Uniwestytetów i ośrodków szkoleniowych do nauczania przedsiębiorczości społecznej poprzez zastosowanie opracowanych rozwiązań i narzędzi w praktykce edukacyjnej, a tym samym promowanie kultury przedsiębiorczości społecznej wśród młodych ludzi.

Więcej informacji można znaleźć w poniższym artykule: 

SES EU_Artykuł_07.06

Dodaj komentarz