Loading…

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

 

Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowy o współpracy z dwoma największymi zrzeszeniami banków spółdzielczych – Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB Bankiem S.A. Będą one udzielać podmiotom ekonomii społecznej (PES) kredytów i pożyczek, zabezpieczonych z powołanego w BGK Funduszu Gwarancyjnego dla PES. Dzięki podpisanym umowom podmioty prowadzące działalność społeczną będą miały ułatwiony dostęp do finansowania komercyjnego. Maksymalna kwota udzielonej gwarancji dla jednego podmiotu może wynieść nawet 500 tys. zł.

O gwarancję mogą ubiegać się:

– przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;

– podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: (CIS i KIS, ZAZ i WTZ);

– organizacje pozarządowe lub instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego;

– podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.

Więcej informacji: www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-podmiotow-ekonomii-spolecznej/