Loading…

Targi Ekonomii Społecznej w Lublinie

 

Targi Ekonomii Społecznej w Lublinie

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej oraz ośrodki wsparcia ekonomii społecznej funkcjonujące na terenie województwa lubelskiego na Targi Ekonomii Społecznej.

Targi Ekonomii Społecznej odbędą się podczas X Europejskiego Festiwalu Smaków w dniach 7-8 września 2018 roku na Rynku Starego Miasta w Lublinie przy Trybunale Koronnym.

Targi mają na celu przybliżenie społeczności lokalnej istoty ekonomii społecznej oraz zaprezentowanie wyrobów podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego. Prezentacja podmiotów ekonomii społecznej na targach ekonomii społecznej pozwoli zaznaczyć ich obecność na lokalnym rynku oraz zwiększa świadomość konsumentów na temat posiadanej przez nich oferty handlowej.

Udział w Targach Ekonomii Społecznej dla wystawców i odwiedzających jest bezpłatny.

 

Szczegółowe informacje: http://rops.lubelskie.pl/2018/07/regionalny-osrodek-polityki-spolecznej-w-lublinie-zaprasza-na-targi-ekonomii-spolecznej-w-dniach-7-8-wrzesnia-2018-roku/