Loading…

Szkolenie:„Dostępna przestrzeń i przełamywanie stereotypów szansą na samodzielne życie osób z niepełnosprawnością”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu serdecznie zaprasza na bezpłatne 3-dniowe wyjazdowe szkolenie: „Dostępna przestrzeń i przełamywanie stereotypów szansą na samodzielne życie osób z niepełnosprawnością”, które odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2019 roku w Hotelu „Carskie Koszary”, Koszary 11, 22-400 Zamość

Trenerem prowadzącym szkolenie będzie Pan Dr hab. inż. arch. Marek Wysocki oraz Pani Mecenas Katarzyna Heba.

Szkolenie będzie miało wymiar praktyczny. Pod okiem ekspertów nauczymy się sprawdzać dostępność przestrzeni i usług. Aktualnie poruszana podczas szkolenia problematyka jest istotna w gminach realizujących programy rewitalizacyjne

Szkolenie przeznaczone są dla członków i pracowników organizacji pozarządowych      z województwa lubelskiego, powiaty: chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski, zamojski oraz miasto Chełm i miasto Zamość.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie skanu formularza do dnia 7 czerwca 2019 r. na adres email: k.duszejko@fundacja.lublin.pl lub pocztą do biura OWES ul. Pereca 2 pok. 9, 22-400 Zamość.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia