Loading…

Szkolenie: „Źródła finansowania i metody pozyskiwania środków na działania PES” w Kazimierzu Dolnym

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu serdecznie zaprasza na bezpłatne 3-dniowe wyjazdowe

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu serdecznie zaprasza na bezpłatne 3-dniowe wyjazdowe szkolenie: „Źródła finansowania i metody pozyskiwania środków na działania PES”, które odbędzie się w dwóch terminach: 14-16.10.2019r. i  21-23.10.2019r.w Hotelu „Spichlerz Pod Żurawiem”, ul. Puławska 116, 24-120 Kazimierz Dolny.

Trener:  Marcin Giza – posiada bogate doświadczenie dydaktyczne m.in. z zakresu: dostępnych środków finansowych (w tym z EFS FIO, JST, fundacji) i partnerstwa lokalnego, finansowania przedsięwzięć innowacyjnych z Funduszy Strukturalnych i zarządzania zasobami ludzkim.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, m.in. jakie są dostępne źródła finansowania organizacji pozarządowych, jak je pozyskać oraz terminy aktualnych naborów. Zapoznają się również z wnioskiem o dofinansowanie oraz z jego  prawidłowym wypełnieniem.

Szkolenie przeznaczone są dla członków i pracowników organizacji pozarządowych      z województwa lubelskiego, powiaty: chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski, zamojski oraz miasto Chełm i miasto Zamość.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie skanu na adres email: k.duszejko@fundacja.lublin.pl lub pocztą do biura OWES ul. Pereca 2 pok. 9, 22-400 Zamość.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! Rekrutacja trwa do 07.10.2019r., do godziny 15:00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy