Loading…

Szkolenie „Zamówienia udzielane w ramach projektów unijnych” w Chełmie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu serdecznie zaprasza na bezpłatne 2-dniowe wyjazdowe szkolenie „Zamówienia udzielane w ramach projektów unijnych”, które odbędzie się w dwóch terminach: 21-22.11.2019r. i  9-10.12.2019r. w Hotelu „Kamena’, ul. Aleja Armii Krajowej 50, 22-100 Chełm.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności przeprowadzenia zamówienia publicznego od momentu określenia przedmiotu zamówienia do podpisania umowy. Przedmiotem szkolenia jest omówienie całego postępowania oraz sposobu jego dokumentowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i przepisami wykonawczymi a także zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o aktualną ustawę PZP, akty wykonawcze, Wytyczne, orzecznictwo KIO i sądów powszechnych, opinie prawne UZP oraz liczne przykłady z praktyki.

Krzysztof Juściński – biegły sądowy, doradca, ekspert podmiotów ekonomii społecznej, wykładowca i znany szkoleniowiec z dziedziny zamówień publicznych

Szkolenie przeznaczone są dla członków i pracowników organizacji pozarządowych      z województwa lubelskiego, powiaty: chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski, zamojski oraz miasto Chełm i miasto Zamość, które biorą udział w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej rozeznania rynku, zasady konkurencyjności czy zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z ustawą Pzp a także do osób, które chcą zajmować się zamówieniami publicznymi. Adresatem szkolenia są także osoby zajmujące się zarządzaniem i rozliczaniem projektów dofinansowanych w ramach funduszy europejskich.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie skanu na adres email: k.duszejko@fundacja.lublin.pl lub pocztą do biura OWES ul. Pereca 2 pok. 9, 22-400 Zamość.

Formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia_