Loading…

Szkolenie: „Marketing – wykorzystanie narzędzi internetowych, social media” w Zamościu

Szkolenie: Marketing – wykorzystanie narzędzi internetowych, social media” w Zamościu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu serdecznie zaprasza na bezpłatne 3-dniowe wyjazdowe szkolenie: Marketing – wykorzystanie narzędzi internetowych, social media”, które odbędzie się w dwóch terminach tj.: 2-4 lub 9-11 października br. w Zamościu, Hotel – Restauracja „Carskie Koszary”, Koszary 11.

Trenerem prowadzącym szkolenie będzie Pani Dolores Greń.

Szkolenie przeznaczone są dla członków i pracowników organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego, powiaty: chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski, zamojski oraz miasto Chełm i miasto Zamość.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie skanu formularza do dnia 26 września 2018 r. na adres email: k.duszejko@fundacja.lublin.pl lub pocztą do biura OWES ul. Pereca 2 pok. 9, 22-400 Zamość.

Serdecznie zapraszamy

Dokumenty do pobrania:

Program szkolenia Marketing-wykorzystanie narzędzi internetowych, social media

Formularz zgłoszeniowy