Polski
Znajdujesz się tutaj:   Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej » ZAPYTANIA OFERTOWE » ZAPYTANIE CENOWE NR 1/KAT/OWES/2017 - Usługa cateringowa
Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

20-325 Lublin, ul. Józefa Franczaka "Lalka" 43
tel. (81) 710 19 00  fax (81) 710 19 01
e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

www.fundacja.lublin.pl

Newsletter
Wpisz adres e-mail...

ZAPYTANIE CENOWE NR 1/KAT/OWES/2017 - Usługa cateringowa

2017-11-06

ZAPYTANIE CENOWE - ROZEZNANIE RYNKU NR 1/KAT/OWES/2017


Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący) w partnerstwie z Grupa Medialną ITM Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na wykonanie usługi cateringowej obejmującej przygotowanie i dostarczenie ciepłego posiłku oraz zorganizowanie poczęstunku podczas przerwy kawowej dla uczestników projektu.

  • Cześć I - Chełm
  • Część II - Hrubieszów
  • Część III - Tomaszów Lubelski
  • Cześć IV - Zamość

Forma i miejsce złożenia oferty:

Oferta powinna być złożona osobiście/pocztą/przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną na adres: m.gil@fundacja.lublin.pl do dnia 14 listopada 2017 r. W przypadku oferty składanej w formie pisemnej należy złożyć ją w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ROZEZNANIE RYNKU NR 1/KAT/OWES/2017” w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu, ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość (biuro projektu).

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania cenowego znajdą Państwo w załącznikach zamieszczonych poniżej.

Załączniki do pobrania: 

  1. Zapytanie cenowe - rozeznanie rynku nr 1-KAT-OWES-2017
  2. Formularz oferty (Załącznik nr 1).
  3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2).
  4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym (Załącznik nr 3).
  5. Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy o spełnieniu klauzul społecznych (Załącznik nr 4).
  6. Przykładowe menu wraz z gramaturą dań.
© Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej - 2012. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Freeline. Licznik odwiedzin: 31041