Polski
Znajdujesz się tutaj:   Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej » ZAPYTANIA OFERTOWE » UNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego nr 1/10/2017/OWES/ITM
Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

20-325 Lublin, ul. Józefa Franczaka "Lalka" 43
tel. (81) 710 19 00  fax (81) 710 19 01
e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

www.fundacja.lublin.pl

Newsletter
Wpisz adres e-mail...

UNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego nr 1/10/2017/OWES/ITM

2017-11-10

 

Lublin, dnia 10 listopada 2017 roku

UNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego nr 1/10/2017/OWES/ITM

Grupa Medialna ITM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący), z dniem 10 listopada 2017 roku unieważnia postępowanie nr 1/10/2017/OWES/ITM w celu wyłonienia wykonawcy na świadczenie usług doradztwa specjalistycznego w zakresie prawnym, księgowo-podatkowym, marketingowym, osobowym i finansowym z podziałem na części w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powodem unieważnienia jest istotna omyłka w treści zapytania.

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową.

Skorygowane zapytanie w najbliższych dniach zostanie powtórnie opublikowane na www.fundacja.lublin.pl, www.eslubelskie.pl oraz w bazie konkurencyjności EFS.

W imieniu Zamawiającego,

© Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej - 2012. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Freeline. Licznik odwiedzin: 31045