Polski
Znajdujesz się tutaj:   Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej » Aktualności » Stowarzyszenie nie płaci za wpis do KRS
Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

20-325 Lublin, ul. Józefa Franczaka "Lalka" 43
tel. (81) 710 19 00  fax (81) 710 19 01
e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

www.fundacja.lublin.pl

Newsletter
Wpisz adres e-mail...

Stowarzyszenie nie płaci za wpis do KRS

2016-04-20

Po 20 maja 2016 roku wchodzi w życie znowelizowana ustawa o stowarzyszeniach. Sporo zmian dotyczy nie tylko stowarzyszeń, które się zakładają, ale również tych, które już funkcjonują. O tym, czy zmienia się coś w sprawie opłat do KRS, pisze doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl.

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Nasze stowarzyszenie ma walny zjazd członków w czerwcu 2016. Chcemy wybrać nowe władze, zastanawiam się, czy zgłoszenie danych do KRS jest płatne? Nie prowadzimy działalności gospodarczej, ale zmieniła się ustawa i nie wiemy, czy zmieniło się coś w sprawie kosztów za aktualizację w rejestrze stowarzyszeń?

DORADCZYNI SERWISU PORADNIK.NGO.PL ODPOWIADA

W znowelizowanej ustawie Prawo o stowarzyszeniach (obowiązującej od 20 maja 2016), w artykule 17 ust. 3. znalazł się zapis, który zwalnia stowarzyszenia z opłat sądowych zarówno za rejestrację podmiotu po raz pierwszy, jak i za zmianę danych w rejestrze KRS.

Odpowiadając na pytanie czytelniczki: stowarzyszenie, które dokona zmian we władzach w czerwcu 2016, nie poniesie opłat sądowych z tytułu dokonania zmian i aktualizacji tych danych w KRS. Uwaga: Zwolnienie z opłat sądowych nie dotyczy stowarzyszeń, które prowadzą działalność gospodarczą.

Warto przypomnieć, że wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jest dokonywany zarówno wtedy, gdy organizacja rejestruje się po raz pierwszy (i zyskuje w ten sposób osobowość prawną), jak i wtedy, gdy zgłasza różne zmiany – np. w statucie, we władzach organizacji czy w adresie.

Przy czym rejestracja nowego stowarzyszenia jest wolna od opłat sądowych – na mocy zapisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach obowiązujących do 19 maja 2016 roku (jeszcze przed nowelizacją). Mówi o tym art. 17 ust. 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach: „postępowanie w sprawach o wpis stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej do Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych”.

Przepisy ustawy o stowarzyszeniach, obowiązujące do 19 maja 2016 roku (przed nowelizacją), nie są jednoznaczne co do tego, czy stowarzyszenia płacą za dokonywanie zmian w rejestrze (np. np. gdy zmieniają adres). W praktyce w różnych oddziałach KRS są stosowane różne interpretacje. Np. KRS w Warszawie zazwyczaj nie żąda opłat za wpis zmian do KRS, nie trzeba też pisać wniosku o zwolnienie z opłat w przypadku rejestracji nowego podmiotu (zwolnienie to jest automatyczne). W innych odddziałach KRS sędziowie uznają czasem, iż zwolnienie dotyczy tylko opłat za rejestrację w KRS (i to po złożeniu stosownego wniosku o zwolnienie), a za zmianę wpisu w rejestrze już nie.

Od 20 maja 2016 przepisy ustawy o stowarzyszeniach są jednoznaczne: stowarzyszenia nie ponoszą opłat sądowych, gdy zmieniają jakieś dane w KRS (za wyjątkiem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z2015 r.poz.1993) Art. 17 ust. 3 Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu stowarzyszenia oraz terenowej jednostki organizacyjnej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych.

Więcej informacji na stronie: www.poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1910570.html

© Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej - 2012. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Freeline. Licznik odwiedzin: 31103