Polski
Znajdujesz się tutaj:   Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej » ZAPYTANIA OFERTOWE » Rozstrzygnięcie postępowania FRL/1/ZO/T/OWES/2017
Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

20-325 Lublin, ul. Józefa Franczaka "Lalka" 43
tel. (81) 710 19 00  fax (81) 710 19 01
e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

www.fundacja.lublin.pl

Newsletter
Wpisz adres e-mail...

Rozstrzygnięcie postępowania FRL/1/ZO/T/OWES/2017

2017-12-14

 

Znak sprawy: FRL/1/ZO/T/OWES/2017                                                                 

Lublin, dnia 14 grudnia 2017 roku         

                                                                                                                                 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/1/ZO/T/OWES/2017 do realizacji zamówienia wybrano:

Lp.

Wykonawca

Kryt.1

Kryt.2

Kryt.3

Kryt.4

RAZEM

1

Dariusz Steć, Kalinowice

39,50

30,00

10,00

20,00

99,50

2

PCM-Zygmunt Klimczuk, Lublin

40,00

10,00

5,00

20,00

75,00

3

Waldemar Żbik-szkolenia ES, Wola Morawicka

39,75

30,00

10,00

20,00

99,75

4

Katarzyna Sokołowska, Chełm

39,50

30,00

0,00

20,00

89,50

 

 

Rozstrzygnięcie Trenerzy PS 

 

© Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej - 2012. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Freeline. Licznik odwiedzin: 31123