Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

20-325 Lublin, ul. Józefa Franczaka "Lalka" 43
tel. (81) 710 19 00  fax (81) 710 19 01
e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

www.fundacja.lublin.pl

Newsletter
Wpisz adres e-mail...

Polecane strony


www.ekonomiaspoleczna.pl – portal ekonomii społecznej

www.ekonomiaspoleczna.msap.pl – portal Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z informacjami nt. ekonomii społecznej

www.undp.org.pl - Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie

www.rops.lubelskie.pl - strona Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie

www.ngo.pl –portal organizacji pozarządowych

www.pozytek.gov.pl – strona Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS

www.3sektor.tv – telewizja organizacji pozarządowych, m.in. promocja ekonomii społecznej, Wirtualnego Inkubatora Gospodarki Społecznej na Śląsku, Inkubatorów Organizacji Pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych

www.pracujw.org – portal promujący pracę w organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach ekonomii społecznej, liczne filmy dot. działalności podmiotów ekonomii społecznej w Polsce oraz innych krajach UE.

www.offradio.pl - radio off prowadzone przez byłych więźniów, zajmujące się m.in. promocją trzeciego sektora i ekonomii społecznej

© Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej - 2012. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Freeline. Licznik odwiedzin: 31121