Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

20-325 Lublin, ul. Józefa Franczaka "Lalka" 43
tel. (81) 710 19 00  fax (81) 710 19 01
e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

www.fundacja.lublin.pl

Newsletter
Wpisz adres e-mail...

DORADZTWO


1. W ramach usług doradczych przewiduje się trzy rodzaje doradztwa:

a) ogólne

b) biznesowe dla istniejących PES

c) specjalistyczne (np. prawne, finansowe, marketingowe),

 

2. Zakres tematyczny doradztwa ogólnego obejmuje:

a) Zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),

b) Rejestrowanie działalności PES,

c) Zewnętrzne finansowanie PS i PES,

d) Prowadzenie działalności statusowej PES.

 

3. Zakres tematyczny doradztwa biznesowego obejmuje:

a) Doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalność gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej,

b) Poszukiwanie partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert,

c) Negocjacje z instytucjami finansującymi.

 

4. Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego obejmuje:

a) W zakresie prawnym:

1) Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,

2) Prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,

3) Podatki bezpośrednie i pośrednie w działalności PES,

4) Obowiązki pracodawcy względem pracowników.

b) W zakresie podatkowo – księgowym:

1) Rachunkowość PES,

2) Zobowiązania finansowe związane z działalnością,

3) Księgowość,

4) Płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne.

c) W zakresie osobowym:

1) Zarządzanie organizacją,

2) Zarządzenie pracownikami,

3) Zarządzenie konfliktem w PES i ich felicytacja.

d) W zakresie finansowym:

1) Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,

2) Planowanie finansowe.

e) W zakresie marketingowym:

1) Planowanie marketingowe,

2) Kształtowanie elastyczności ofertowej,

3) Polityka kształtowania cen i optymalizacja kosztów,

4) Opracowanie/modyfikacja strategii marketingowych PS,

5) Badania rynku,

6) Wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES,

7) Nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.

© Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej - 2012. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Freeline. Licznik odwiedzin: 31074