Polski
Znajdujesz się tutaj:   Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej » ABC Ekonomii Społecznej » Czym jest Ekonomia Społeczna
Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

20-325 Lublin, ul. Józefa Franczaka "Lalka" 43
tel. (81) 710 19 00  fax (81) 710 19 01
e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

www.fundacja.lublin.pl

Newsletter
Wpisz adres e-mail...

Czym jest Ekonomia Społeczna


Ekonomia społeczna nie jest nowym pojęciem, ale mimo to nie jest powszechnie znana i identyfikowana. Obecnie nie ma jasnej i jednolicie obowiązującej definicji ekonomii spo¬łecznej dlatego też bardzo często używa się zamiennie pojęć „przedsiębiorczość społeczna”, „gospodarka społeczna”, „ekonomia solidarności” czy „ekonomia obywatelska”. Duży wkład w tę dziedzinę wniosła Europejska Sieć Badawcza EMES Network (The Emerpence of Social Enterprise in Europe), która opracowała kryteria ekonomiczne i społeczne. Kryteria te do dziś są uznawane za ważny punkt odniesienia, który decyduje o tym czy dane działanie/inicjatywa wpisuje się w ekonomię społeczną czy też nie.

Kryteria ekonomiczne:

  • prowadzenie w sposób regularny działalności o charakterze gospodarczym, produkcyjnym lub usługowym,
  • niezależność podmiotów od instytucji publicznych,
  • ponoszenie ryzyka ekonomicznego,
  • stnienie minimalnego płatnego personelu.

 

Kryteria społeczne:

  • realizacja celów społecznie użytecznych,
  • działalność ekonomiczna nie przynosi głównie zysków, ale miejsca pracy dla osób w trudnej sytuacji życiowej,
  • wspólne działania grupy osób lub społeczności (inicjatywa oddolna),
  • możliwie demokratyczny system zarządzania, pozwalający na włączanie uczestników w podejmowanie decyzji,
  • przedsięwzięcia przynoszące zysk, przeznaczony na cele społeczne (ograniczona dystrybucja zysku).

 

Kluczową zasadą ekonomii społecznej jest działanie na rzecz ludzi i społeczeństw lokalnych a nie maksymalizacja zysku. Ważna jest misja społeczna a nie tylko cel gospodarczy.

Ekonomia społeczna jest skutecznym narzędziem aktywizacji społeczności lokalnych oraz walki z wykluczeniem społecznym, zwłaszcza dla regionów słabszych ekonomicznie, zagrożonych ubóstwem.

Działalność w sektorze Ekonomii Społecznej daje wiele możliwość jej uczestnikom, wyzwala ich umiejętności, które wykorzystują na rzecz m.in. społeczności lokalnych. Pozwala im na wyrwanie się z marazmu i apatii (tak jest np. w przypadku osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, którzy mogą być członkami spółdzielni socjalnych czy przedsiębiorstw społecznych). Ekonomia Społeczna uczy zaradności, operatywności, zaufania wśród jej uczestników oraz zaangażowania dla dobra wspólnego i pomaga rozwijać postawy obywatelskie.

© Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej - 2012. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Freeline. Licznik odwiedzin: 31119