Polski
Znajdujesz się tutaj:   Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej » ANIMACJA LOKALNA
Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

20-325 Lublin, ul. Józefa Franczaka "Lalka" 43
tel. (81) 710 19 00  fax (81) 710 19 01
e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

www.fundacja.lublin.pl

Newsletter
Wpisz adres e-mail...

ANIMACJA LOKALNA


1. Usługi animacji lokalnej świadczone przez OWES służą:

a) tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania o charakterze edukacyjnym,

b) zachęcaniu nowych podmiotów, osób i instytucji do angażowania się w różne formy działalności PES,

c) zachęcanie różnych podmiotów, instytucji i osób do wspierania PES, w tym przede wszystkim kupowanie ich towarów i usług, przy wsparciu odpowiedzialnych zamówień publicznych.

2. Usługi animacji lokalnej są realizowane poprzez:

a) spotkania animacyjne - spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych, różnych sektorów lub różnych regionów,

b) diagnoza środowiska lokalnego – wspólne ustalenie celów diagnozy, wsparcie przy tworzeniu narzędzi badawczych, pozyskiwaniu danych i ich opracowaniu,

c) budowanie partnerstw rozwojowych – formalne ustalenie zasad współpracy różnych stron, celów współpracy, kierunków działań, analiza zasobów i możliwości partnerstwa w celu rozwoju PES i ES,

d) dialog obywatelski – w tym konsultacje społeczne, 

e) planowanie strategicznego na terenie działalności OWES, w zakresie mającym na celu uwzględnienie ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym.

 

© Ekonomia Społeczna, Lubelski Portal Ekonomii Społecznej - 2012. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Freeline. Licznik odwiedzin: 31081