Loading…

„Spółdzielnia socjalna – aktualne uwarunkowania prawne” w Krasnymstawie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu serdecznie zaprasza na bezpłatne 2-dniowe wyjazdowe szkolenie: „Spółdzielnia socjalna – aktualne uwarunkowania prawne”, które odbędą się w dwóch terminach tj.w dniach 20-21.02.2020 i 1-2.04.2020 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym MAESTRO, ul. Krasickiego 4a, 22-300 Krasnystaw

Trenerem prowadzącym szkolenie będzie Pan Dariusz Steć

Szkolenie przeznaczone są dla członków i pracowników organizacji pozarządowych      z województwa lubelskiego, powiaty: chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski, zamojski oraz miasto Chełm i miasto Zamość.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie skanu formularza na adres email: k.duszejko@fundacja.lublin.pl lub pocztą do biura OWES ul. Pereca 2 pok. 9, 22-400 Zamość.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy