Loading…

REGIONALNY KONKURS GRANTOWY „Równać Szanse 2018”

REGIONALNY KONKURS GRANTOWY „Równać Szanse 2018”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 Nabór wniosków trwa do 25 października 2018 r. do godziny 12.00.

W Regionalnym Konkursie Grantowym można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł. na minimum sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy 1.02.2019 r. a 31.08.2019 r.

O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

– powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,

– miejskie i gminne domy kultury,

– organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),

– Ochotnicze Straże Pożarne,

– nieformalne grupy dorosłych.

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,  uczniowie szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

Dla wszystkich zainteresowanych konkursem organizowane jednodniowe szkolenia pt. „Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse?”.

Szkolenia odbędą się w godzinach 10.00-15.00:

  • Rzeszów – 15 września 2018 r.
  • Warszawa – 15 września 2018 r.
  • Kraków – 22 września 2018 r.
  • Olsztyn – 22 września 2018 r.
  • Poznań – 22 września 2018 r.

więcej: https://rownacszanse.pl/2018/RKG_ogloszenie