Loading…

Nabór wniosków w ramach „Procedury zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia Covid-19”

Rozpoczynamy nabór wniosków w ramach „Procedury zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia Covid-19”  od dnia 30 listopada do 1 grudnia 2020 r. do godz. 15.00.

Wykaz dokumentów, które trzeba dostarczyć w odpowiedzi na ogłoszony nabór:  

  1. załącznik nr 1 – Oferta na dostawę przez PES/PS produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 i przekazanie ich nieodpłatnie instytucjom pomocowym i innym uprawnionym podmiotom – dokument musi być podpisany zgodnie z obowiązującym w spółdzielni sposobem reprezentacji. Jeśli mają Państwo dwuosobowo to dokument podpisują dwie osoby, a nie jedna jak to bardzo często się zdarzało,
  2. załącznik nr 2 – wniosek wsparcie PES i PS, poprzez przeprowadzanie przez OWES zakupów od tych podmiotów produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 i przekazanie ich nieodpłatnie instytucjom pomocowym i innym uprawnionym podmiotom – proszę pamiętać o tym, żeby wypełnić wszystkie pola, w tym bardzo istotne pole dotyczące uzasadnienia oraz opisu sytuacji spółdzielni: czy nastąpił spadek obrotów w związku z wystąpieniem COVID-19. Proszę je racjonalnie uzasadnić, gdyż będzie to miało decydujące znaczenie o wysokości przyznanego wsparcia. Dokument musi być również podpisany zgodnie z obowiązującym w spółdzielni sposobem reprezentacji.
  3. zestawienie potwierdzające procentowy spadek przychodów zgodnie z opisem zawartym w załączonej Procedurze, dokładnie punkt: I.1 – zestawienie musi być obowiązkowo dostarczone i podpisane przez osoby do tego uprawnione (księgowość/zarząd).

 

Proszę pamiętać, iż produkty i usługi zakupione przez OWES od podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych będą przekazywane nieodpłatnie osobom, grupom oraz instytucjom potrzebującym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Możemy kupować tylko to co PES/PS sam produkuje, zgodnie z interpretacją ministerstwa PES/PS nie może być pośrednikiem, czyli np. zakupić rękawic gumowych i je odsprzedawać. Jeśli coś się zmieni w tym temacie poinformujemy Was.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wypełniony i podpisany wniosek, wraz ze wszystkimi załącznikami w oryginale należy złożyć w Biurze Projektu w terminie podanym wyżej w OWES Zamość: ul. Pereca 2, pok. 7, 9, 22-400 Zamość, tel.: 84 627 18 32.

W przypadku wysłania skanu ww. dokumentów do konsultacji do OWES prosimy o niezwłoczne dostarczenie do biura OWES oryginałów najpóźniej w momencie podpisania umowy. Brak oryginalnych dokumentów wiąże się z wstrzymaniem podpisania umowy, a tym samym realizacji usług do czasu ich dostarczenia.

Zapraszamy do składania wniosków. Wszystkie przedsiębiorstwa społeczne, które chciałby skorzystać ze wsparcia prosimy o kontakt z kadrą OWES.