Loading…

Projekt EFRWP skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) jest realizatorem projektu pt. „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II”. Projekt będzie wdrażany w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) i przewiduje m.in. szkolenia dla członków Kół Gospodyń Wiejskich (KGW), działających na terenie 9 województw (podlaskie, lubelskie, podkarpackie, śląskie, łódzkie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie) oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych oraz kształcących w kierunkach gastronomicznych z wyżej wymienionych województw.
Program szkoleń dla KGW będzie obejmował zagadnienia dotyczące krajowych i unijnych systemów jakości żywności, istoty krótkich łańcuchów dostaw, dziedzictwa kulinarnego oraz znaczenia produktów lokalnych i tradycyjnych.
Ponadto szkolenia będą dotyczyły takich zagadnień jak: możliwości tworzenia partnerstw z innymi organizacjami z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, promocja oraz źródła finansowania działalności koła.
Szczegółowe informacje na temat szkoleń zostaną opublikowane wkrótce na stronie EFRWP.
Operacja „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II” stanowi kontynuację cyklu szkoleń dla KGW realizowanych przez Fundację EFRWP od 2018 roku w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego.
Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, www.efrwp.pl.