Loading…

Spotkanie informacyjne dot. pozyskiwania zewnętrznych źródłach finansowania – preferencyjnych pożyczek

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. pozyskiwania zewnętrznych źródłach finansowania – preferencyjnych pożyczek dla ngo i przedsiębiorstw społecznych ( w tym spółdzielni socjalnych) oferowanych przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE). Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz wkładu własnego TISE.

 

Spotkanie odbędzie się 16 kwietnia br. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej w budynku Rektoratu PWSZ, ul. Pereca 2 w Zamościu, które poprowadzi przedstawiciel TISE.

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 12.04.2019 r. na adres e-mail: k.duszejko@fundacja.lublin.pl.