Loading…

Podziękowanie za współpracę!

Z dniem 29 grudnia 2020 roku, zakończyliśmy działalność jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu prowadzony przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” finansowanego z RPO WL, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna.

Jako pracownicy zespołu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu dziękujemy serdecznie za współpracę, aktywny udział we współtworzeniu i rozpowszechnianiu idei ekonomii społecznej na terenie subregionu.

Wraz z podziękowaniami prosimy o  przyjęcie życzeń wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanych obowiązków zawodowych oraz dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

 

Pracownicy OWES w Zamościu