Loading…

Podmioty

Podmioty Ekonomii Społecznej, które otrzymały wsparcie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu:

 • Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Zielona Wyspa”
 • Spółdzielnia Socjalna „Moczydło”
 • Spółdzielnia Socjalna „ARKA”
 • Spółdzielnia Socjalna „Siedem Życzeń”
 • Spółdzielnia Socjalna Od Nowa
 • Spółdzielnia Socjalna PROEDUS
 • Spółdzielnia Socjalna „Domowe smaki”
 • Spółdzielnia Socjalna PARTNER
 • Spółdzielnia Socjalna „Dębowy Las”
 • Spółdzielnia Socjalna „Sami Swoi”
 • Spółdzielnia Socjalna „Ogrodnik”
 • Spółdzielnia Socjalna „Grono”
 • Spółdzielnia Socjalna GRACJA
 • Zamojska Spółdzielnia Socjalna
 • Cateringowa Spółdzielnia Socjalna „Jagienka”
 • Spółdzielnia Socjalna „Pszczółka”
 • Spółdzielnia Socjalna „SZANSA”
 • Spółdzielnia Socjalna Józefowski Ośrodek Usług Senioralnych
 • Spółdzielnia Socjalna „Marianna”
 • Spółdzielnia Socjalna „Vita Solis”
 • Centrum Turystyki Roztocze Spółdzielnia Socjalna
 • Spółdzielnia Socjalna Józefowskie Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej
 • Spółdzielnia Socjalna Laboratorium Animacji
 • Spółdzielnia Socjalna Ambasada Animacji
 • Spółdzielnia Socjalna „AMBROZJA”
 • Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
 • Centrum Integracji Społecznej w Mienianach
 • Centrum Integracji Społecznej w Janówce Zachodniej
 • Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie
 • Centrum Integracji Społecznej w Nieliszu
 • Fundacja Szczebrzeszyn Kultur
 • Fundacja „Dajemy Szansę”
 • Fundacja Na Kołach
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Komarowie Osadzie z  siedzibą w Wolicy Brzozowej
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Muratynie
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Komarowie Osadzie z  siedzibą w Wolicy Brzozowej
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Rozłopach
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej
 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy PSOUU w Zamościu
 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Michała w Zamościu
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Zamościu
 • Stowarzyszenie Abrakadabra
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Werbkowicach
 • Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Zaczarowany Świat”
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Rachanie „Lepsza Przyszłość”
 • Stowarzyszenie „Zalew Pomysłów”
 • Stowarzyszenie „Gloria Vita”
 • Stowarzyszenie Wsi Rogów
 • Stowarzyszenie „Zielony Żurawlów”
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Promenada S 12”
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”
 • Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń” w Józefowie
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży „Uśmiech Życia”
 • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Tomasovia”
 • Stowarzyszenie „Tamburino”
 • Stowarzyszenie Aktywni Silniejsi Ważniejsi
 • Stowarzyszenie Dobre Sąsiedztwo
 • Stowarzyszenie Tworzymy Razem Marzenia
 • Tomaszowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe
 • Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe
 • Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Nasz Dom w Modryniu
 • Stowarzyszenie WERWA
 • Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Roztocze”
 • Polski Czerwony Krzyż w Tomaszowie Lubelskim
 • Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi „Tomaszowskie Amazonki”
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Werbkowice
 • Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury
 • Stowarzyszenie Czajnia
 • Stowarzyszenie Kwaterodawców Gminy Nielisz
 • Stowarzyszenie Magiczny Ogród
 • Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych „SAOB”
 • Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella”
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu
 • Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Lokalnej – Paary
 • Stowarzyszenie Salvete
 • Stowarzyszenie „Nowa Szansa” w Zamościu
 • Stowarzyszenie Inicjatyw i Rozwoju Lokalnego „Kuźnia Zamojska”
 • Zamojskie Stowarzyszenie Dziennikarzy w Zamościu
 • Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus”