Loading…

Okres rozliczeń podatkowych tuż. Pamiętaj: musisz informować o reklamie z 1%

Przypominamy o obowiązku informacyjnym, który powinien być już znany organizacjom pożytku z ubiegłorocznych kampanii jednoprocentowych. W 2017 roku zasady informowania są precyzyjniejsze dzięki rozporządzeniu. Ulotki, plakaty i inne materiały trzeba będzie zaktualizować.

To już drugi rok, kiedy OPP korzystające z alokacji muszą informować w swoich materiałach reklamowych o ich finansowaniu z 1 procenta. A także drugi rok, w którym programy komputerowe przeznaczone do rozliczeń z fiskusem muszą zawierać informację o tym, czy umożliwiają swobodne wskazanie organizacji, której przekażemy 1 procent. Oba wymogi wprowadziła nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwalona w sierpniu 2015 r. (Rok po nowelizacji pożytku. Jakie zmiany? Przypominamy).

Przy ubiegłorocznych kampaniach jednoprocentowych (przy rozliczeniach z urzędem skarbowym za 2015 r.) nowe obowiązki informacyjne opisane były tylko w ustawie. Nie zdążono na czas przygotować rozporządzenia. W tym roku mamy już rozporządzenie – opublikowano je w lipcu 2016 r. Przy rozliczeniach za 2016 r. wiadomo więc będzie, jak ma wyglądać informacja o finansowaniu reklamy oraz o możliwościach programów do rozliczeń.

OBOWIĄZEK 1: Finansujesz promocję 1 procenta z 1 procenta – informuj!

Organizacja pożytku publicznego zbiera 1 proc. Aby zachęcić podatników do przekazania środków akurat na nią, produkuje materiały promocyjne (zamawia ogłoszenie w prasie, wykupuje reklamę w internecie, drukuje ulotki itp.). Działania te oznaczają wydatki. OPP może je pokryć z różnych źródeł – np. ze składek (jeśli to stowarzyszenie) lub z projektu (jeśli pisząc projekt przewidziała takie wydatki). W tych przypadkach obowiązek z art. 27c. ust. 1 ustawy (cytowanego poniżej) organizacji pożytku nie dotyczy.

Jeśli jednak do sfinansowania opisanej tu promocji (w całości lub w części) organizacja wykorzysta środki, które otrzymała (co oczywiste – w latach poprzednich) w ramach 1 procenta, to musi o tym poinformować. Informacja musi znaleźć się na wydrukowanej ulotce, być elementem ogłoszenia w gazecie, wyświetlić się w telewizyjnym spocie.

Szczegóły w rozporządzeniu od lipca 2016 r.

Rozporządzenie w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych pojawiło się w lipcu 2016 r. Określa ono treść, formę i sposób zamieszczania informacji. Weszło w życie 19 lipca 2016 r. Działania promocyjne rozpoczęte przed tą datą, z wykorzystaniem materiałów niespełniających zaleceń rozporządzenia, można było prowadzić jeszcze przez miesiąc.

Jeśli organizacja zaczyna kampanię jednoprocentową właśnie teraz – w styczniu 2017 r., zacznie ją za miesiąc, albo też prowadzi ją już od jesieni 2016 r. – musi stosować się do wymogów zawartych w rozporządzeniu.

Co należy napisać na materiałach promocyjnych

Rozporządzenie zezwala stosować na materiałach promocyjnych dwie formułki:

  1. Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
  2. Sfinansowano z 1% podatku

Druga, krótsza formułka, dozwolona jest w sytuacji, kiedy materiał promocyjny ma rozmiary uniemożliwiające zastosowanie pierwszej formułki.

Ponadto rozporządzenie opisuje m.in. miejsce w materiale promocyjnym, gdzie powinna się znaleźć treść komunikatu, procent powierzchni, którą ma zajmować, sposób, w jaki ma zostać odczytana informacja, wysokość liter itp.

Nie powielajmy automatycznie rozwiązań z ubiegłego roku

Wprowadzenie uszczegółowień z rozporządzenia poważnie zmienia sytuację w porównaniu z tym, co obowiązywało przy promowaniu 1 proc. na początku 2016 r. (przy rozliczeniach za 2015). Wtedy ustawowe wymaganie można było zawrzeć w zaleceniu „aby informacja była”.

W 2017 r. – w kampaniach, które dotyczyć będą rozliczeń za 2016 r. – wymagania są znacznie bardziej precyzyjne. Należy więc dobrze wczytać się w parametry informacji zawarte w rozporządzeniu i stosować je przygotowując materiały zachęcające do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

OBOWIĄZEK 2: Programy komputerowe do PIT z odpowiednim oznaczeniem

Drugi obowiązek informacyjny, który wprowadzono nowelizacją z 2015 r., dotyczy programów komputerowych wspomagających wypełnianie zeznania podatkowego. Programy do PIT-ów były wykorzystywane przez organizacje pożytku do zbierania 1 proc. Nie zawsze do końca uczciwie (wobec podatnika). Organizacja bezpłatnie udostępniała program, który pozwalał na łatwe rozliczenie się z urzędem skarbowym. W programie tym „zaszyty” był jednak numer KRS jednej organizacji pożytku (oczywiście tej, która program rozpowszechniała) i niemożliwa była jego zmiana. 1 proc. szedł do rozpowszechniającej program organizacji, a korzystająca z programu osoba nie zawsze nawet zdawała sobie sprawę, że tak się dzieje. Innym wariantem takiego sposobu zachęcania do przekazania alokacji były programy do rozliczeń, gdzie lista OPP do wyboru ograniczała się np. do dziesięciu.

Użycie takich programów, ani nawet umieszczanie w nich organizacji pożytku w opisany sposób NIE JEST ZAKAZANE. Zamiarem nowelizacji było zaproponowanie działań, dzięki którym podatnik będzie świadomy, że korzystając z danego programu do PIT ma OGRANICZONY wybór organizacji pożytku, bądź też, że wybór ten jest SWOBODNY. Każdy program musi więc zawierać odpowiednią informację.

Programy komputerowe – obowiązek nie tylko organizacji

Obowiązek informowania o finansowaniu kampanii procentowych ze środków pochodzących z alokacji („obowiązek 1”, opisany w pierwszej części artykułu) dotyczy wyłącznie organizacji pożytku, bo po pierwsze, tylko one mogą zbierać 1 proc. (a więc i go wydawać), po drugie – to właśnie one prowadzą i finansują kampanie.

Inaczej jest z obowiązkiem dotyczącym programów komputerowych. Programy wykorzystywane są nie tylko do promocji jednego procenta i nie tylko przez organizacje pożytku. Produkują je również np. wydawcy prasy, chcący w ten sposób uatrakcyjnić swoje gazety, czy firmy księgowe zachęcające do skorzystania z ich oferty.

Obowiązek dotyczący programów komputerowych nakładany jest więc na wszystkich, którzy takie programy rozpowszechniają – niezależnie od tego, czy będzie to organizacja pozarządowa ze statusem pożytku zbierająca 1 proc., czy też inny podmiot.

Jak ma wyglądać informacja zawarta w programach komputerowych

Możliwe są więc dwa warianty (wskazuje je rozporządzenie). W zależności od tego, czy program daje wybór czy nie, znajdzie się w nim jedno z poniższych sformułowań:

  1. Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.
  2. Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.

Analogicznie jak w przypadku informacji o finansowaniu kampanii, rozporządzenie instruuje też, w jaki sposób umieścić wymaganą informację w programie i wymienia cechy takiej informacji (np. informacja musi być dostępna dla niepełnosprawnych).

Podstawa prawna:

Więcej informacji na stronie: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2010761.html

Dodaj komentarz