Loading…

NABÓR WNIOSKÓW NA ZAKUPY OD PES/PS W ZWIĄZKU Z COVID-19 ROZPOCZĘTY !

Informujemy, iż OWES posiada nowy instrument wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstw społecznych) na terenie subregionu chełmsko-zamojskiego tj. m. Chełma i m. Zamościa oraz powiatów: zamojskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego, chełmskiego i krasnostawskiego będące w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej COVID-19.

Rozpoczynamy nabór wniosków na zakupy od PES/PS od 14.07.2020r. do wyczerpania puli środków przeznaczonych na przedmiotowe wsparcie lub zakończenia stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Instrument polega na dokonywaniu przez OWES zakupów produktów i usług służących przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 od PES, znajdujących się w trudnej sytuacji w następstwie wystąpienia COVID-19, obejmujących w szczególności:

  • zamówienia produkowanych przez PES i PS środków ochrony osobistej (np. maseczek ochronnych, przyłbic, kombinezonów itp.) i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia, placówkom całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemu oświaty, innym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz służb publicznych uczestniczących w działaniach na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19;
  • zamówienia usług cateringowych (przygotowanie i nieodpłatne dostarczenie posiłków) świadczonych przez PES i PS na potrzeby pracowników służby zdrowia, placówek całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemie oświaty oraz innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
  • zamówienia usług cateringowych (przygotowanie i dostarczenie posiłków) świadczonych przez PES i PS oraz przekazywanie ich nieodpłatnie osobom w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19 (osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, dzieciom korzystającym dotychczas z darmowych posiłków w szkołach, osobom przebywającym w miejscach odosobnienia w związku z potrzebami izolacji lub kwarantanny i osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej);
  • zamówienia usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej, w szczególności usług opiekuńczych, dla osób, które dotychczas były objęte opieką w instytucjach (placówkach całodobowych i dziennych) lub wymagających takiej opieki w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, wraz środkami ochrony osobistej dla pracowników realizujących usługi;
  • zamówienie usług czyszczenia, odkażania budynków i przestrzeni publicznych;

Produkty i usługi zakupione przez OWES-y od podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych będą przekazywane nieodpłatnie osobom, grupom oraz instytucjom potrzebującym wsparcia w związku z kryzysem epidemicznym.

Możemy kupować tylko to co PES/PS sam produkuje, zgodnie z interpretacją ministerstwa PES/PS nie może być pośrednikiem, czyli np. zakupić rękawic gumowych i je odsprzedawać. Jeśli coś się zmieni  w tym temacie poinformuję Was.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wypełniony i podpisany wniosek, wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

w Biurze Projektu w OWES Zamość: ul. Pereca 2, pok. 8, 9, 22-400 Zamość, tel.: 84 627 18 32 lub

w biurze OWES  Chełm: Plac Niepodległości 1, pok. 9, 21-200 Chełm, tel.: 82 563 2429

 

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków. Wszystkie przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej, które chciałby skorzystać ze wsparcia prosimy o kontakt z kadrą OWES www.eslubelskie.pl/

1. OWES_Procedura zakupów od PES-22.06.20