Loading…

KONKURS ramach programu „Na dobry początek!”

 

KONKURS ramach programu „Na dobry początek!”

Celem konkursu grantowego Fundacji BGK „Na dobry początek!” jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.

Zachęcamy aby przy realizacji zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym były wykorzystane nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wpływają głównie na:

– interakcję między dziećmi,

– rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,

– kreatywność,

– rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,

– rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).

Maksymalna kwota dofinansowania  to 10 tys. zł.

Wnioski można składać od 24.07.2018 do 23.09.2018

O dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 – 8 lat mogą ubiegać się:

  • fundacje,
  • stowarzyszenia,
  • domy kultury,
  • biblioteki publiczne.

Więcej informacji: https://www.fundacja.bgk.pl/