Loading…

Konkurs o przyznanie Certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej ma na celu wyróżnienie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem, oraz samorządów, które w sposób szczególny wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

 


Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.

Certyfikaty przyznawane są w pięciu kategoriach:

 

a) Kategoria I. Debiut roku,

b) Kategoria II. Najlepszy pracodawca,

c) Kategoria III. Sukces rynkowy,

d) Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych EFS,

e) Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

 

Uroczyste wręczenie nagród i prezentacja laureatów każdego roku odbywa się podczas dużego, ogólnopolskiego wydarzenia – Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Warszawie.

Przedsięwzięcie stanowi doskonałą okazję dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego do promocji swojej działalności.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej organizowany jest w ramach projektu pn. „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego”, realizowanego w partnerstwie przez:

  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
  • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
  • Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera.