Loading…

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w partnerstwie przez:

· Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
· Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
· Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera.

W konkursie co roku wyróżniane są podmioty ekonomii społecznej, zwłaszcza przedsiębiorstwa społeczne (w Kategoriach I-IV), oraz samorządy gminne i powiatowe (w Kategorii V).

Certyfikaty przyznawane są w pięciu kategoriach:
1. Kategoria I. Debiut roku,
2. Kategoria II. Najlepszy pracodawca,
3. Kategoria III. Sukces rynkowy,
4. Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS,
5. Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Dlaczego warto?
· Pakiety szkoleniowe 10 000 zł i 3 000 zł
· Zagraniczna wizyta studyjna
· Certyfikat i statuetka
· Film promocyjny
· Udział w targach branżowych

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.znakjakosci.mrpips.gov.pl

Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2020 r.