Loading…

Konkurs grantowy „Generacja 5.0”–1 edycja

Konkurs grantowy „Generacja 5.0”–1 edycja

W dniu 1 sierpnia 2018 r. ruszyła I edycja konkursu grantowego „Generacja 5.0”

Celem Konkursu jest:

1)przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu: działania mające na celu

umożliwienie uczestniczenia w ważnych aspektach życia społecznego osobom w wieku 50+;

2)aktywizacja osób w wieku 50 +:pobudzenie do aktywności osób w wieku 50+;

3)budowanie więzi międzypokoleniowych osób od 50 roku życia przy udziale dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat

W Konkursie mogą brać udział:

1)fundacje;

2)stowarzyszenia;

3)gminy (jednostka samorządu terytorialnego);

4)biblioteki publiczne;

5)domy kultury.

Uwzględniając realizację Projektu na terenie gmin do 20 tysięcy mieszkańców

max. kwota – 15 tys. zł
termin: do 23 września 2018 r.

Nagrodzonych zostanie 50 najlepszych wniosków.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie projektu:

www.fundacja.bgk.pl