Loading…

Koła gospodyń wiejskich jak stowarzyszenia

Zakończyły się prace nad ustawę o kołach gospodyń wiejskich. Ustawę przekazano do podpisu Prezydentowi. Koła zyskują osobowość prawną. Ustawa oferuje im też wsparcie finansowe, co jest ewenementem w tego rodzaju akcie prawnym.

Koła gospodyń wiejskich jak stowarzyszenia

Ustawa kreuje sposób tworzenia i zarządzania kołami na wzór stowarzyszeń. Do założenia koła potrzeba będzie minimum 10 osób. Wybiorą one komitet założycielski i przyjmą statut.

Założyciele koła będą tworzyć statut sami lub skorzystają ze wzoru, który zawiera ustawa (w załączniku „Wzorcowy statut koła gospodyń wiejskich”). To spore ułatwienie, ponieważ błędy w statutach to jedna z podstawowych trudności w procesie rejestracji organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń w KRS). Trudno przypuszczać, żeby przy rejestracji kół wzorcowy statut był odrzucany przez Agencję.

90. milionów złotych dla kół w grudniu 2018 r.

Zgodnie z artykułem 23. ustawy „Koło gospodyń wiejskich może otrzymywać dotacje celowe na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3, według zasad określonych w odrębnych przepisach.” Już sama ustawa wskazuje na zamiar skierowania do kół określonych środków.

źródło: www.ngo.pl