Loading…

Inkubacja

Inkubacja

Przeznaczona jest dla grup chcących założyć nowy podmiot ekonomii społecznej – osób fizycznych lub prawnych, a także dla organizacji pozarządowych chcących zaistnieć na rynku lub przekształcić się w przedsiębiorstwa społeczne. W ośrodku czekają specjaliści, którzy wiedzą i doświadczeniem wspierają tych, którzy mają pomysły związane z rynkiem ekonomii społecznej. Oferujemy: pomoc w pisaniu biznesplanu, specjalistyczne doradztwo zawodowe, branżowe, księgowe itp

Oferujemy kompleksowe wsparcie skierowane do osób fizycznych i osób prawnych chcących założyć, prowadzić lub rozwijać podmiot ekonomii społecznej czy przedsiębiorstwo społeczne, ekonomizować NGO lub przekształcić podmiot ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne i tworzyć nowe miejsca pracy.

Wsparcie każdorazowo dostosowane jest do Waszych potrzeb i może obejmować:

  • doradztwo kluczowe;
  • doradztwo zawodowe dla osób dla których utworzone zostanie miejsce pracy;
  • szkolenia dotyczące założenia, prowadzenia i rozwijania PES i PS;
  • doradztwo biznesowe w zakresie tworzenia biznesplanu;
  • doradztwo specjalistyczne i branżowe, w tym m.in. w zakresie prawnym, księgowo-podatkowym, osobowym, finansowym, marketingowym.

A także:

  • wsparcie infrastrukturalne i techniczne dla podmiotów ekonomii społecznej, grup inicjatywnych, przedsiębiorstw społecznych w Inkubatorach przedsiębiorczości Społecznej w Zamościu i Chełmie.

Działania realizujemy w siedzibie OWES, partnerów, Inkubatorach Przedsiębiorczości Społecznej oraz po wcześniejszym umówieniu, w dogodnej dla klienta lokalizacji.

Działania wspierają Kluczowi doradcy  OWES:

Kluczowy doradca

Ewelina Jabłońska

tel. 84 627 11 91

e-mail: e.jablonska@fundacja.lublin.pl

godz. pracy- 8:00- 14:00 lub dostosowane do potrzeb klienta

Kluczowy doradca

Beata Juśkiewicz

tel. 82 563 24 29

e-mail: chelm@fundacja.lublin.pl

godz. pracy- 8:00- 14:00 lub dostosowane do potrzeb klienta