Loading…

Dotacje

Wsparcie finansowe na tworzenie przedsiębiorstw społecznych i miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

OFERUJEMY:

DOTACJĘ bezzwrotną na zakładanie spółdzielni socjalnej w wysokości do 24 000 zł na osobę lub miejsce pracy wraz ze wsparciem pomostowym do 1200 zł przez pierwsze 6 miesięcy oraz do 800 zł przez kolejne 6 miesięcy. Dla nowozatrudnionych pracowników spółdzielni oferujemy BON SZKOLENIOWY na dokształcenie, zmianę zawodu, przekwalifikowanie do wartości 3500 zł na osobę.

DOTACJĘ DOPOSAŻENIA LUB WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY w działających przedsiębiorstwach społecznych do 24 000 zł na osobę, połączoną z subsydiowanym zatrudnieniem przez 12 miesięcy w wysokości 1 000 zł na miesiąc.

Dla nowopowstających organizacji lub przedsiębiorstw społecznych WSPARCIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ w tym: sprzętowe, kadrowe, doradcze itp. Dla organizacji pozarządowych, które zechcą się ekonomizować (podjęcie działalności nieodpłatnej, odpłatnej pożytku publicznego, podjęcie działalności gospodarczej), proponujemy PAKIET USŁUG ROZWOJOWYCH O WARTOŚCI do 5000 zł. Możliwość korzystania przez przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej ze wsparcia na bardzo dogodnych warunkach ze ZWROTNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH – POŻYCZEK oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rozwój przedsiębiorstwa lub organizacji.

 

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR:

  • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu

ul. Pereca 2, pok. 7,8,9

22-400 Zamość

tel. 84 627 11 19, 84 627 18 32

e-mail: owes.zamosc@fundacja.lublin.pl

 

  • Biuro OWES w Chełmie

Pl. Niepodległości 1, pok. 47

22-100 Chełm

tel. 82 563 24 29

e-mail: chelm@fundacja.lublin.pl