Loading…

OGŁOSZENIE O TRZECIM NABORZE WNIOSKÓW NA TWORZENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

OGŁOSZENIE O TRZECIM NABORZE WNIOSKÓW NA TWORZENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący) w partnerstwie z Grupa Medialną ITM Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 […]

Warsztaty animacyjne „Tworzenie partnerstwa lokalnego międzysektorowego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego” w Zamościu

Warsztaty animacyjne „Tworzenie partnerstwa lokalnego międzysektorowego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego” w Chełmie i w Zamościu   Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu serdecznie zaprasza na warsztaty animacyjne „Tworzenie partnerstwa lokalnego międzysektorowego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego”, które odbędą się: -19 lipca 2018 roku w Chełmie, w Sali nr 100 budynku Urzędu Wojewódzkiego, Plac Niepodległości 1 o […]

KONKURS GRANTOWY w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3”

KONKURS GRANTOWY w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych ogłaszają KONKURS GRANTOWY w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego oraz na rozwój młodych organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie woj. […]

Szkolenie „Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej – ochrona danych osobowych” RODO

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko – zamojskim serdecznie zaprasza na 2-dniowe wyjazdowe szkolenie pt.: „Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej – ochrona danych osobowych”. Szkolenie odbędzie się: 5-6 lipca 2018 r. w Hotelu Jagiełło w Hrubieszowie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obejmuje: materiały szkoleniowe, wyżywienie, nocleg. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy […]

Szkolenie „Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej – ochrona danych osobowych” RODO

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko – zamojskim serdecznie zaprasza na 2-dniowe wyjazdowe szkolenie pt.: „Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej – ochrona danych osobowych”. Szkolenie odbędzie się: 3-4 lipca 2018 r. w Hotelu Jagiełło w Hrubieszowie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obejmuje: materiały szkoleniowe, wyżywienie, nocleg. Celem szkolenia jest […]

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM – INFO O PROJEKCIE

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Grupą Medialna ITM Sp. z o.o. realizuje projekt „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM” z Działania 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest rozwój potencjału sektora Ekonomii Społecznej w okresie 01.10.2017–30.09.2020r. w zakresie generowania […]

I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Mamy przyjemność zaprosić Państwa, w imieniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego spółdzielni Socjalnych, na I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2017 r. w Warszawie, w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, […]

Zaproszenie na Targi Ekonomii Społecznej w Lublinie

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, instytucji oraz osób współpracujących z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej w regionie oraz w realizację przedsięwzięć z obszaru włączenia społecznego na Targi Ekonomii Społecznej. Targi mają na celu przybliżenie społeczności lokalnej istoty ekonomii społecznej oraz zaprezentowanie […]

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W EUROPIE

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W EUROPIE W związku niedawnym, globalnym kryzysem gospodarczym, narastające obawy dotyczące negatywnych skutków oddziaływania korporacji, banków i rynku kapitałowego na społeczeństwo, środowisko i ich konsekwencji dla rozwoju, spowodowały wzmożone zainteresowanie „alternatywnymi” modelami produkcji, konsumpcji oraz formami prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwo społeczne jest alternatywnym typem organizacji prowadzonym nie w celu maksymalizacji zysku lub […]

Projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych przedstawiono do konsultacji.

7 marca 2017 r. ostateczny kształt zyskał Projekt ustawy o zmianach w spółdzielniach socjalnych. Najważniejsze proponowane zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych: 1. Możliwość zakładania spółdzielni socjalnej przez osoby niezaliczane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wśród założycieli powinno być nie mniej niż 50% osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Gdyby założycielami spółdzielni socjalnej miały być […]