Loading…

Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich

Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 r. W związku z wejściem w życie 7 maja 2019 r. rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń […]

Konkurs-Moja Mała Ojczyzna

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu „Moja Mała Ojczyzna” oferującego dofinansowanie projektów z zakresu poprawy lokalnej przestrzeni publicznej, pielęgnowania patriotyzmu lokalnego oraz wsparcia infrastruktury placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. Na co może być przeznaczone dofinansowanie: poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców; pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych; wsparcie infrastruktury placówek […]

Nabór wniosków

INFORMACJA O TERMINIE I SPOSOBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W PS ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM” Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej w […]

Wskazówki dot. stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych-publikacja

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją ” Wskazówki dotyczące stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w ramach projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”. Wskazówki zostały opracowane, aby pomóc w stosowaniu aspektów społecznych w zamówieniach publicznych udzielanych w ramach projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Zasady dotyczące uwzględniania aspektów społecznych określają […]

KALEJDOSKOP REGIONALNY Reportaż Czesławy Borowik „Wprowadzić w rytm”

Staraniem Gminy Miejskiej Krasnobród powstały dwie spółdzielnie socjalne, które z jednej strony pozwolą niektórym wyjść z marazmu, podjąć pracę, być przydatnym dla innych, a z drugiej strony będą jakże przydatne samorządowi. Zbliża się sezon turystyczny, więc zarówno spółdzielnia „Źródło” jak i „Warto” widzą dla siebie dużą rolę do spełnienia. Janusz Oś, zastępca burmistrza Krasnobrodu to […]

Spotkanie informacyjne dot. pozyskiwania zewnętrznych źródłach finansowania – preferencyjnych pożyczek

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. pozyskiwania zewnętrznych źródłach finansowania – preferencyjnych pożyczek dla ngo i przedsiębiorstw społecznych ( w tym spółdzielni socjalnych) oferowanych przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE). Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz wkładu własnego TISE.   Spotkanie odbędzie się 16 kwietnia br. o godz. 10:00 w […]

KONKURS-Patroni Roku edycja 2019

W związku z ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2019, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, ogłasza konkurs grantowy „Patroni Roku” skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci: Gustawa Herling-Grudzińskiego, Anny Walentynowicz, Stanisława Moniuszki oraz wydarzeń: Unii Lubelskiej i Powstań Śląskich. Konkurs ma na celu upamiętnienie patronów, […]

Nabór wniosków do programu EtnoPolska 2019

Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. EtnoPolska oparta jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju – jest odpowiedzią na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich. Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji […]

Spotkanie:„Finansowanie i funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnych” w Zamościu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu organizuje w dniu 26 marca 2019 r. spotkanie dla Spółdzielni Socjalnych z subregionu chełmsko-zamojskiego  pt. „Finansowanie i funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnych”. Termin spotkania: 26 marca 2019 r. (wtorek) godz. 10.00-14.00, sala konferencyjna budynku Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu, ul. Pereca 2. Tematy zaproponowane na spotkaniu są odpowiedzią na […]