Loading…

18-19 października br. zapraszamy na warsztaty animacyjne do Bałtowa

18-19 października br. zapraszamy na warsztaty animacyjne do Bałtowa Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko – zamojskim serdecznie zaprasza na 2 dniowe wyjazdowe warsztaty animacyjne do Bałtowa. Warsztaty odbędą się 18-19 października br. na terenie kompleksu Bałtowskiego. Trenerem prowadzącym warsztaty będzie Pan Jarosław Kuba. Gmina Bałtów jest jednym z chlubnych przykładów wdrażania ekonomii z […]

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6 w zw. z ust. 5 pkt 3 zarządzenia nr 7 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń […]

Konkurs grantowy „Moja Mała Ojczyzna”–2 edycja

Konkurs grantowy „Moja Mała Ojczyzna”–2 edycja Chcesz zmienić swoje otoczenie? Budować dobro wspólne w środowisku lokalnym ? Weź udział w II edycji konkursu grantowego Moja Mała Ojczyzna ! Nie zwlekaj ze złożeniem wniosku, nabór trwa tylko miesiąc (17.08.2018 do 16.09.2018 r.) Dofinansowanych zostanie aż 40 projektów ! Zapraszamy do współpracy: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne, domy […]

REGIONALNY KONKURS GRANTOWY „Równać Szanse 2018”

REGIONALNY KONKURS GRANTOWY „Równać Szanse 2018” Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.  Nabór wniosków trwa do 25 października 2018 r. do godziny 12.00. W Regionalnym Konkursie Grantowym można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł. na minimum sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy 1.02.2019 r. a […]

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  zaprasza spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej korzystające ze zwrotnego wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości […]

Konkurs grantowy „Generacja 5.0”–1 edycja

Konkurs grantowy „Generacja 5.0”–1 edycja W dniu 1 sierpnia 2018 r. ruszyła I edycja konkursu grantowego „Generacja 5.0” Celem Konkursu jest: 1)przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu: działania mające na celu umożliwienie uczestniczenia w ważnych aspektach życia społecznego osobom w wieku 50+; 2)aktywizacja osób w wieku 50 +:pobudzenie do aktywności osób w wieku 50+; 3)budowanie więzi […]

KONKURS ramach programu „Na dobry początek!”

  KONKURS ramach programu „Na dobry początek!” Celem konkursu grantowego Fundacji BGK „Na dobry początek!” jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej. Zachęcamy aby przy realizacji […]

Targi Ekonomii Społecznej w Lublinie

  Targi Ekonomii Społecznej w Lublinie Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej oraz ośrodki wsparcia ekonomii społecznej funkcjonujące na terenie województwa lubelskiego na Targi Ekonomii Społecznej. Targi Ekonomii Społecznej odbędą się podczas X Europejskiego Festiwalu Smaków w dniach 7-8 września 2018 roku na Rynku Starego Miasta w Lublinie przy […]

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej   Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowy o współpracy z dwoma największymi zrzeszeniami banków spółdzielczych – Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB Bankiem S.A. Będą one udzielać podmiotom ekonomii społecznej (PES) kredytów i pożyczek, zabezpieczonych z powołanego w BGK Funduszu Gwarancyjnego dla PES. Dzięki podpisanym umowom podmioty prowadzące działalność społeczną będą miały […]