Loading…

Wydłużenie Terminu konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej- edycja 2020

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię […]

” CIS- szansą dla osób 50+”w ramach programu: „OD WYKLUCZENIA DO AKTYWIZACJI”

Centrum Integracji Społecznej w Chełmie od 1 czerwca do 31 grudnia 2020r. realizuje zadanie publiczne pn: ” CIS- szansą dla osób 50+”w ramach programu: „OD WYKLUCZENIA DO AKTYWIZACJI”   BENEFICJENTAMI PROJEKTU SĄ: MIESZKAŃCY MIASTA CHEŁM, OSOBY POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA; OSOBY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE   W SZCZEGÓLNOŚCI OSOBY SPEŁNIAJĄCE […]

Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Pożyczka jest udzielana przez Fundusz TISE ze środków udostępnionych przez Bank BGK z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez Podmioty Ekonomii Społecznej w celu zapewnienia finansowania płynnościowego. Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej PES (w tym dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19). Pożyczki udzielane są z publicznych środków krajowych, tj. przede wszystkim ze zwrotów z […]

Komunikat

Komunikat dla podmiotów zatrudnienia socjalnego nt. świadczenia integracyjnego wypłacanego uczestnikom centrów integracji społecznej za miesiąc marzec 2020 r.   W odpowiedzi na liczne apele środowiska podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz ze względu na trudną sytuację uczestników zajęć CIS, które zostały zawieszone na podstawie polecenia odpowiedniego wojewody w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, Departament Ekonomii Społecznej […]

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla […]

Ułatwienia dla podmiotów ekonomii społecznej – pożyczkobiorców Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

Pakiet ulg w spłacaniu pożyczek na rozwój i pożyczek na start z Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Podmioty ekonomii społecznej otrzymają wsparcie. O co może wnioskować pożyczkobiorca?  wydłużenie karencji w spłacie kapitału o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 […]

Komunikat

Szanowni Państwo, mając na uwadze obecną sytuację podjęliśmy decyzję o przejściu pracowników OWES w Zamościu w ograniczony tryb pracy od 16.03.2020 r. do odwołania. Oznacza to, że: – kontakt z klientami będzie odbywał się drogą telefoniczną, mailową lub w formie telekonferencji, – odwołujemy wcześniej zaplanowane spotkania, warsztaty i szkolenia, – prowadzimy dyżury w biurach OWES. […]

Ogłoszenie konkursu grantowego

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych ogłaszają KONKURS GRANTOWY w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4” TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: od 1 marca do 31 marca 2020 r., do godziny 23:59. W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego oraz na rozwój młodych […]