Loading…

Animacja

Co robimy?

  • pobudzamy aktywność lokalnych społeczności, wyszukujemy i wspieramy lokalnych liderów;
  • wspieramy oddolne inicjatywy na rzecz ekonomii społecznej;
  • wspieramy powstawanie lokalnych partnerstw międzysektorowych;
  • zachęcamy lokalne samorządy do wzmacniania podmiotów ekonomii społecznej dzięki zlecaniu im usług, powierzaniu zadań publicznych, stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych;
  • propagujemy dialog obywatelski, w tym zachęcamy do prowadzenia otwartych konsultacji społecznych jako niezbędnego elementu współpracy samorządu, mieszkańców, sektora biznesu;
  • zachęcamy różne grupy, osoby, instytucje do angażowania się w różne formy działalności podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, CIS, KIS, ZAZ)
  • rozwijamy potencjał istniejących podmiotów ekonomii społecznej zachęcając je do ekonomizacji usług;
  • promujemy sektor przedsiębiorczości społecznej.

Nasi Animatorzy:

Animator lokalny

Maciej Knap

tel. 84 627 11 91

e-mail: maciejknap77@gmail.com

godz. pracy- 8:00- 16:00 lub dostosowane do potrzeb klienta

Animator lokalny

Marian Gil

tel. 84 627 11 91

e-mail: m.gil@fundacja.lublin.pl

godz. pracy- 8:00- 14:00 lub dostosowane do potrzeb klienta