Loading…

Konkurs na projekty tematyczne

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne w pierwszym konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Kwota przeznaczona na dotacje w pierwszym konkursie: 10 455 000 EUR. Kwoty […]

Szkolenie: „Księgowość w spółdzielni socjalnej” w Suścu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu serdecznie zaprasza na bezpłatne 2-dniowe wyjazdowe szkolenie: „Księgowość w spółdzielni socjalnej”, które odbędą się w dwóch terminach tj. w dniach 23-24.03.2020 i 15-16.04.2020 roku w Pensjonacie „Sosnowe Zacisze” ul. Turystyczna 27, 22-672 Susiec. Trenerem prowadzącym szkolenie będzie Pani Aneta Rozwadowska-Jachacz Szkolenie przeznaczone są dla członków i pracowników organizacji pozarządowych […]

Wystartuj w XIII edycji Konkursu „SENIORZY W AKCJI”

Ruszyła rekrutacja do 13. edycji konkursu dla osób 60+ „Seniorzy w akcji”. Organizatorzy chcą wspierać osoby, które mają pomysły na ciekawe działania społeczne i pragną je zrealizować w swoim najbliższym otoczeniu. Seniorzy w akcji – czy to takie trudne? Konkurs skierowany jest do osób starszych oraz par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej […]

Konkurs-Kultura – Interwencje 2020!

Celem programu Kultura – Interwencje 2020 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Uprawnione do składania wniosków w programie Kultura – Interwencje 2020 są: samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury […]

„Spółdzielnia socjalna – aktualne uwarunkowania prawne” w Krasnymstawie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu serdecznie zaprasza na bezpłatne 2-dniowe wyjazdowe szkolenie: „Spółdzielnia socjalna – aktualne uwarunkowania prawne”, które odbędą się w dwóch terminach tj.w dniach 20-21.02.2020 i 1-2.04.2020 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym MAESTRO, ul. Krasickiego 4a, 22-300 Krasnystaw Trenerem prowadzącym szkolenie będzie Pan Dariusz Steć Szkolenie przeznaczone są dla członków i pracowników organizacji […]

Nabór wniosków do programu EtnoPolska 2020

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2020. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. EtnoPolska oparta jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju – jest odpowiedzią na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich. Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej […]

Maluch+

Program przewiduje dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów. Celem programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. Kto może złożyć wniosek ? […]

Szkolenie „Zamówienia udzielane w ramach projektów unijnych” w Chełmie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu serdecznie zaprasza na bezpłatne 2-dniowe wyjazdowe szkolenie „Zamówienia udzielane w ramach projektów unijnych”, które odbędzie się w dwóch terminach: 21-22.11.2019r. i  9-10.12.2019r. w Hotelu „Kamena’, ul. Aleja Armii Krajowej 50, 22-100 Chełm. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności przeprowadzenia zamówienia publicznego od momentu określenia przedmiotu zamówienia do podpisania […]

Szkolenie: „Źródła finansowania i metody pozyskiwania środków na działania PES” w Kazimierzu Dolnym

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu serdecznie zaprasza na bezpłatne 3-dniowe wyjazdowe Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu serdecznie zaprasza na bezpłatne 3-dniowe wyjazdowe szkolenie: „Źródła finansowania i metody pozyskiwania środków na działania PES”, które odbędzie się w dwóch terminach: 14-16.10.2019r. i  21-23.10.2019r.w Hotelu „Spichlerz Pod Żurawiem”, ul. Puławska 116, 24-120 Kazimierz Dolny. Trener:  Marcin […]

Przedsiębiorcy z woj. lubelskiego otrzymali certyfikaty „Zakup prospołeczny”

8 nowych podmiotów ekonomii społecznej z województwa lubelskiego może od wtorku posługiwać się Znakiem Zakup Prospołeczny. To gwarancja, że ich produkty i usługi są najwyższej jakości, a decydując się na nie pomagamy osobom wykluczonym społecznie m.in. niepełnosprawnym W województwie lubelskim działa już 27 podmiotów, które mogą pochwalić się Znakiem Zakup Prospołeczny przyznawanym przez Regionalny Ośrodek […]