Loading…

27-28 sierpnia zapraszamy na warsztaty animacyjne do Bałtowa

27-28 sierpnia zapraszamy na warsztaty animacyjne do Bałtowa Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko – zamojskim serdecznie zaprasza na 2 dniowe wyjazdowe warsztaty animacyjne do Bałtowa. Warsztaty odbędą się 27-28 sierpnia br. na terenie kompleksu Bałtowskiego. Trenerem prowadzącym warsztaty będzie Pan Jarosław Kuba. Zapraszamy przedstawicieli/pracowników: organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, samorządów, spółdzielni socjalnych, bibliotek,CIS,KIS, LGD. […]

REGIONALNY KONKURS GRANTOWY „Równać Szanse 2018”

REGIONALNY KONKURS GRANTOWY „Równać Szanse 2018” Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.  Nabór wniosków trwa do 25 października 2018 r. do godziny 12.00. W Regionalnym Konkursie Grantowym można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł. na minimum sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy 1.02.2019 r. a […]

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  zaprasza spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej korzystające ze zwrotnego wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości […]

Konkurs grantowy „Generacja 5.0”–1 edycja

Konkurs grantowy „Generacja 5.0”–1 edycja W dniu 1 sierpnia 2018 r. ruszyła I edycja konkursu grantowego „Generacja 5.0” Celem Konkursu jest: 1)przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu: działania mające na celu umożliwienie uczestniczenia w ważnych aspektach życia społecznego osobom w wieku 50+; 2)aktywizacja osób w wieku 50 +:pobudzenie do aktywności osób w wieku 50+; 3)budowanie więzi […]

KONKURS ramach programu „Na dobry początek!”

  KONKURS ramach programu „Na dobry początek!” Celem konkursu grantowego Fundacji BGK „Na dobry początek!” jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej. Zachęcamy aby przy realizacji […]

Targi Ekonomii Społecznej w Lublinie

  Targi Ekonomii Społecznej w Lublinie Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej oraz ośrodki wsparcia ekonomii społecznej funkcjonujące na terenie województwa lubelskiego na Targi Ekonomii Społecznej. Targi Ekonomii Społecznej odbędą się podczas X Europejskiego Festiwalu Smaków w dniach 7-8 września 2018 roku na Rynku Starego Miasta w Lublinie przy […]

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej   Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowy o współpracy z dwoma największymi zrzeszeniami banków spółdzielczych – Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB Bankiem S.A. Będą one udzielać podmiotom ekonomii społecznej (PES) kredytów i pożyczek, zabezpieczonych z powołanego w BGK Funduszu Gwarancyjnego dla PES. Dzięki podpisanym umowom podmioty prowadzące działalność społeczną będą miały […]

OGŁOSZENIE O TRZECIM NABORZE WNIOSKÓW NA TWORZENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

OGŁOSZENIE O TRZECIM NABORZE WNIOSKÓW NA TWORZENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący) w partnerstwie z Grupa Medialną ITM Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 […]

Warsztaty animacyjne „Tworzenie partnerstwa lokalnego międzysektorowego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego” w Zamościu

Warsztaty animacyjne „Tworzenie partnerstwa lokalnego międzysektorowego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego” w Chełmie i w Zamościu   Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu serdecznie zaprasza na warsztaty animacyjne „Tworzenie partnerstwa lokalnego międzysektorowego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego”, które odbędą się: -19 lipca 2018 roku w Chełmie, w Sali nr 100 budynku Urzędu Wojewódzkiego, Plac Niepodległości 1 o […]

KONKURS GRANTOWY w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3”

KONKURS GRANTOWY w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych ogłaszają KONKURS GRANTOWY w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego oraz na rozwój młodych organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie woj. […]