Loading…

Komunikat

Komunikat dla podmiotów zatrudnienia socjalnego nt. świadczenia integracyjnego wypłacanego uczestnikom centrów integracji społecznej za miesiąc marzec 2020 r.   W odpowiedzi na liczne apele środowiska podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz ze względu na trudną sytuację uczestników zajęć CIS, które zostały zawieszone na podstawie polecenia odpowiedniego wojewody w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, Departament Ekonomii Społecznej […]

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla […]

Ułatwienia dla podmiotów ekonomii społecznej – pożyczkobiorców Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

Pakiet ulg w spłacaniu pożyczek na rozwój i pożyczek na start z Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Podmioty ekonomii społecznej otrzymają wsparcie. O co może wnioskować pożyczkobiorca?  wydłużenie karencji w spłacie kapitału o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 […]

Komunikat

Szanowni Państwo, mając na uwadze obecną sytuację podjęliśmy decyzję o przejściu pracowników OWES w Zamościu w ograniczony tryb pracy od 16.03.2020 r. do odwołania. Oznacza to, że: – kontakt z klientami będzie odbywał się drogą telefoniczną, mailową lub w formie telekonferencji, – odwołujemy wcześniej zaplanowane spotkania, warsztaty i szkolenia, – prowadzimy dyżury w biurach OWES. […]

Ogłoszenie konkursu grantowego

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych ogłaszają KONKURS GRANTOWY w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4” TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: od 1 marca do 31 marca 2020 r., do godziny 23:59. W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego oraz na rozwój młodych […]

Konkurs na projekty tematyczne

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne w pierwszym konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Kwota przeznaczona na dotacje w pierwszym konkursie: 10 455 000 EUR. Kwoty […]

Szkolenie: „Księgowość w spółdzielni socjalnej” w Suścu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu serdecznie zaprasza na bezpłatne 2-dniowe wyjazdowe szkolenie: „Księgowość w spółdzielni socjalnej”, które odbędą się w dwóch terminach tj. w dniach 23-24.03.2020 i 15-16.04.2020 roku w Pensjonacie „Sosnowe Zacisze” ul. Turystyczna 27, 22-672 Susiec. Trenerem prowadzącym szkolenie będzie Pani Aneta Rozwadowska-Jachacz Szkolenie przeznaczone są dla członków i pracowników organizacji pozarządowych […]

Wystartuj w XIII edycji Konkursu „SENIORZY W AKCJI”

Ruszyła rekrutacja do 13. edycji konkursu dla osób 60+ „Seniorzy w akcji”. Organizatorzy chcą wspierać osoby, które mają pomysły na ciekawe działania społeczne i pragną je zrealizować w swoim najbliższym otoczeniu. Seniorzy w akcji – czy to takie trudne? Konkurs skierowany jest do osób starszych oraz par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej […]

Konkurs-Kultura – Interwencje 2020!

Celem programu Kultura – Interwencje 2020 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Uprawnione do składania wniosków w programie Kultura – Interwencje 2020 są: samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury […]

„Spółdzielnia socjalna – aktualne uwarunkowania prawne” w Krasnymstawie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu serdecznie zaprasza na bezpłatne 2-dniowe wyjazdowe szkolenie: „Spółdzielnia socjalna – aktualne uwarunkowania prawne”, które odbędą się w dwóch terminach tj.w dniach 20-21.02.2020 i 1-2.04.2020 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym MAESTRO, ul. Krasickiego 4a, 22-300 Krasnystaw Trenerem prowadzącym szkolenie będzie Pan Dariusz Steć Szkolenie przeznaczone są dla członków i pracowników organizacji […]