Loading…

Startuje nabór wniosków o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Do 10 sierpnia samorządy mogą składać wnioski o wsparcie z puli 6 mld zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gminy, powiaty i miasta będą mogły wykorzystać pieniądze od rządu np. na szkoły, przedszkola, wodociągi, szpitale czy domy pomocy społecznej. A także inne działania bliskie ludziom, podejmowane w naszych małych Ojczyznach. Kluczowe założenia Rządowego Funduszu Inwestycji […]

Konwent „Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym i Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych” połączone z Galą III Sektora!!!

To planowane w Lublinie w dniach 22 – 23 września 2020 roku, cykliczne wydarzenie skupiające wszystkich, zaangażowanych w pracę i wspieranie działań na rzecz trzeciego sektora. W ramach przedmiotowego wydarzenia, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego organizuje konkurs „Nagroda Trzeciego Sektora”, podczas którego wyłonieni i nagrodzeni zostaną laureaci za działalność w sektorze pozarządowym. Nagrodę można […]

NABÓR WNIOSKÓW NA ZAKUPY OD PES/PS W ZWIĄZKU Z COVID-19 ROZPOCZĘTY !

Informujemy, iż OWES posiada nowy instrument wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstw społecznych) na terenie subregionu chełmsko-zamojskiego tj. m. Chełma i m. Zamościa oraz powiatów: zamojskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego, chełmskiego i krasnostawskiego będące w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej COVID-19. Rozpoczynamy nabór wniosków na zakupy od PES/PS od 14.07.2020r. do wyczerpania puli środków przeznaczonych na przedmiotowe […]

Wydłużenie Terminu konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej- edycja 2020

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię […]

” CIS- szansą dla osób 50+”w ramach programu: „OD WYKLUCZENIA DO AKTYWIZACJI”

Centrum Integracji Społecznej w Chełmie od 1 czerwca do 31 grudnia 2020r. realizuje zadanie publiczne pn: ” CIS- szansą dla osób 50+”w ramach programu: „OD WYKLUCZENIA DO AKTYWIZACJI”   BENEFICJENTAMI PROJEKTU SĄ: MIESZKAŃCY MIASTA CHEŁM, OSOBY POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA; OSOBY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE   W SZCZEGÓLNOŚCI OSOBY SPEŁNIAJĄCE […]

Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Pożyczka jest udzielana przez Fundusz TISE ze środków udostępnionych przez Bank BGK z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez Podmioty Ekonomii Społecznej w celu zapewnienia finansowania płynnościowego. Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej PES (w tym dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19). Pożyczki udzielane są z publicznych środków krajowych, tj. przede wszystkim ze zwrotów z […]

Komunikat

Komunikat dla podmiotów zatrudnienia socjalnego nt. świadczenia integracyjnego wypłacanego uczestnikom centrów integracji społecznej za miesiąc marzec 2020 r.   W odpowiedzi na liczne apele środowiska podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz ze względu na trudną sytuację uczestników zajęć CIS, które zostały zawieszone na podstawie polecenia odpowiedniego wojewody w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, Departament Ekonomii Społecznej […]

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla […]