Loading…

27-28 sierpnia zapraszamy na warsztaty animacyjne do Bałtowa

27-28 sierpnia zapraszamy na warsztaty animacyjne do Bałtowa

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko – zamojskim serdecznie zaprasza na 2 dniowe wyjazdowe warsztaty animacyjne do Bałtowa.

Warsztaty odbędą się 27-28 sierpnia br. na terenie kompleksu Bałtowskiego. Trenerem prowadzącym warsztaty będzie Pan Jarosław Kuba.

Zapraszamy przedstawicieli/pracowników: organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, samorządów, spółdzielni socjalnych, bibliotek,CIS,KIS, LGD.

Gmina Bałtów jest jednym z chlubnych przykładów wdrażania ekonomii z ludzką twarzą czyli Ekonomii Społecznej i ma swoje miejsce w ogólnopolskim Atlasie Dobrych Praktyk. Za wszystkimi wymienionymi przedsięwzięciami stoi twórcza inspiracja, energia, pomysłowość oraz umiejętność współpracy Jarosława Kuby- dyrektora generalnego Stowarzyszenia Bałt, które odmieniło oblicze gminy Bałtów. Bałtowski impuls wpłynął także na innych, a Jarosław Kuba stał się architektem „Krzemiennego Kręgu”, Lokalnej Grupy Działania, która zbudowała fundament partnerstwa trzech sektorów: samorządowego, pozarządowego i biznesowego z obszaru dziesięciu gmin, trzech powiatów i dwóch województw.

Mimo rozległości i różnorodności „Krzemiennego Kręgu” Stowarzyszenie zgodnie wypracowało wspólną strategię rozwoju oraz sięgnęło po znaczące środki z Programu Leader+, konsekwentnie stawiając na rozwój infrastruktury turystycznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego makroregionu.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie załączonego formularza i dostarczenia do biura OWES w Zamościu lub Chełmie do 20 sierpnia 2018 r. do godz. 1500.

Udział w warsztatach jest bezpłatny

Program warsztatów

Formularz zgłoszeniowy dla jst

Formularz dla ngo