Loading…

Podziękowanie za współpracę!

Z dniem 29 grudnia 2020 roku, zakończyliśmy działalność jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu prowadzony przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” finansowanego z RPO WL, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna. Jako pracownicy zespołu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu dziękujemy serdecznie za współpracę, aktywny udział we współtworzeniu […]