Loading…

Nabór wniosków w ramach „Procedury zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia Covid-19”

Rozpoczynamy nabór wniosków w ramach „Procedury zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia Covid-19”  od dnia 30 listopada do 1 grudnia 2020 r. do godz. 15.00. Wykaz dokumentów, które trzeba dostarczyć w odpowiedzi na ogłoszony nabór:   załącznik nr 1 – Oferta na dostawę […]

Konkurs „Szkoła z klimatem”

Organizatorem konkursu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cele: Popularyzowanie wiedzy o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uwrażliwianie młodzieży na kwestie ochrony środowiska i aktywizacja do działania w tym kierunku. Zainteresowanie młodzieży zagadnieniami zmian klimatu, jak również działaniami mającymi na celu zmniejszenie lub uniknięcie ich negatywnych skutków. Rozwijanie umiejętności pracy […]

Ruszyła druga edycja konkursu „Innowacyjny samorząd”

Innowacyjny Samorząd to projekt Serwisu Samorządowego PAP, w którym wyłaniamy i nagradzamy najbardziej innowacyjne samorządy. Celem konkursu jest promocja kreatywnych samorządów oraz inspiracja pozostałych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań na rzecz innowacyjności. Przedmiotem konkursu są nadsyłane przez gminy i powiaty opisy zrealizowanych projektów, a głównymi kryteriami oceny – nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań. Innowacje mogą mieć charakter […]

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021. Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. W ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego […]