Loading…

Projekt EFRWP skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) jest realizatorem projektu pt. „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II”. Projekt będzie wdrażany w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) i przewiduje m.in. szkolenia dla członków Kół Gospodyń Wiejskich (KGW), działających na terenie 9 województw (podlaskie, lubelskie, podkarpackie, śląskie, łódzkie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, pomorskie i […]