Loading…

Startuje nabór wniosków o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Do 10 sierpnia samorządy mogą składać wnioski o wsparcie z puli 6 mld zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gminy, powiaty i miasta będą mogły wykorzystać pieniądze od rządu np. na szkoły, przedszkola, wodociągi, szpitale czy domy pomocy społecznej. A także inne działania bliskie ludziom, podejmowane w naszych małych Ojczyznach. Kluczowe założenia Rządowego Funduszu Inwestycji […]

Konwent „Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym i Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych” połączone z Galą III Sektora!!!

To planowane w Lublinie w dniach 22 – 23 września 2020 roku, cykliczne wydarzenie skupiające wszystkich, zaangażowanych w pracę i wspieranie działań na rzecz trzeciego sektora. W ramach przedmiotowego wydarzenia, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego organizuje konkurs „Nagroda Trzeciego Sektora”, podczas którego wyłonieni i nagrodzeni zostaną laureaci za działalność w sektorze pozarządowym. Nagrodę można […]

NABÓR WNIOSKÓW NA ZAKUPY OD PES/PS W ZWIĄZKU Z COVID-19 ROZPOCZĘTY !

Informujemy, iż OWES posiada nowy instrument wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstw społecznych) na terenie subregionu chełmsko-zamojskiego tj. m. Chełma i m. Zamościa oraz powiatów: zamojskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego, chełmskiego i krasnostawskiego będące w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej COVID-19. Rozpoczynamy nabór wniosków na zakupy od PES/PS od 14.07.2020r. do wyczerpania puli środków przeznaczonych na przedmiotowe […]